ANNONSE

TING SKJER: Her på tidligere Montértomten, bygges nå den nær 2.000 tonn tunge jernbaneundergangen som i sommer skal på plass under jernbanen og bli ny firefelts adkomstvei til sykehus og helsepark.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Brakerøya: «Prosjekt jernbaneundergang» er i gang

Et halvt steinkast fra den nye rundkjøringen på Brakerøya bygges nå ny jernbaneundergang inn til nytt sykehus og helsepark som en røff, moderne betongskulptur. I sommer kuttes jernbanen og undergangen trilles på plass.


Nils J. Maudal

 31.03.21, kl. 12:25
 14.04.21, kl. 10:00


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Veggene som nå reiser seg på den tidligere Montértomten er forskaling for den kommende firefelts jernbaneundergangen inn til nytt sykehuset og helsepark.

Fagfolk og maskiner jobber i disse dager intenst med forskalingen til jernbaneundergangen, som får to tykke sidevegger, fire bæresøyler i midten og med jernbanetrase på tvers på toppen.

Dette er en betongkonstruksjon med skreddersøm som skal tåle store belastninger og ha lang levetid. Kvalitetskravet er absolutt. Prosjektet og betongarbeidene er i rute.

Undergangen skal trilles på plass i løpet av jernbanens sommerstenging i sommer, trolig i midten av juli. Og før den manøvreres på plass skal den ha fire ukers herdetid.

DRM24JernbaneStålarmering.jpgArmeringsstål i store dimensjoner og store mengder må til nå undergangen bygges.

2.000 tonn

Det er AF gruppen som bygger undergang og kulvert som vil bli ny firefelts hovedadkomst til sykehuset fra den nye rundkjøringen på Brakerøya. Når Bane NOR kutter skinnene på Drammensbanen i slutten av juni, graves det ut en grop der det støpes fundament i bunnen.

Når fundamentet er klart trilles den prefabrikkerte undergangen på plass. Konstruksjonen vil da veie anslagsvis 2000 tonn. En spesialtransport vil rygge inn under konstruksjonen, løfte den og kjøre/rygge den på plass. Før det fylles på med masse og jernbanenforbindelsen gjenopprettes.

Spesialtransporten har så mange hjul at trykket på underlaget fordeles jevnt og ikke krever spesielle forsterkninger. Men det er mange faktorer som skal klaffe, så prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst og entrepenøren forbereder plan A, B og C.

DRM24JernbaneundergangMidtsøyler.jpgMidtsøylene i undergangen utgjør et viktig bærende element.

Bryter barriere

Nytt sykehus på Brakerøya er hovedelementet i en ny bydel i Drammen med fokus på helserelaterte virksomheter. Naboer til sykehuset blir blant annet ny legevakt og utdanningsinstitusjoner innen helsesektoren. Grunnarbeidene til Drammen Helsepark starter trolig mot slutten av dette året.

En effektiv adkomst er nøkkelen til en velfungerende bydel. Jernbanens dobbeltspor på Brakerøya betyr i praksis en barriere mellom helsebydelen og Drammen by. En ny firefelts jernbaneundergang i en kulvert bryter den barrieren, og i august skal undergangen være på plass.

Rundkjøringen som markerer starten på den nye Sykehusveien ble fullført i fjor høst. Samtidig med at undergangen støpes, vil det foregå omlegging av kabler og annen infrastruktur. Spunting på begge sider av jernbanen vil foregå nærmere sommeren. En del av entreprisen er også å bygge bro for ny gang- og sykkelvei over Sykehusveien nord for jernbanen.

Etter hvert som arbeidet med jernbaneundergangen ferdigstilles, vil Montertomten frigjøres for bebyggelse.

DRM24JernbaneGunnundersøkelser.jpgPåsken brukes til blant annet grunnundersøkelser der jernbaneundergangen skal på plass i sommer.

LES OGSÅ:

Sykehusvei rykker frem til start
Vedtatt: Veien klar for ny helsebydel på Brakerøya
Først sykehusvei – så signalbygg


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE