ANNONSE

FIKK KLAGER: - Jeg har sagt ting som skulle vært usagt, uttaler politimester Christine Fossen etter flere klager på lederstilen.
ARKIVFOTO: POLITIET

Politimesteren får POD-refs etter varselsaker - tar selvkritikk

Politileder Jan Erik Strøm sendte inn klage på politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt mens han var fungerende leder i Søndre Buskerud i 2017.


Alexander Jansen

 05.02.18, kl. 17:51
 17.02.18, kl. 17:46


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: Strøm, også kjent som «mister Samlok» i Drammen, har også tidligere ytret sin misnøye med lokaliseringsprosessen knyttet til hovedsete og samlokalisert operasjonssentral i det nye politidistriktet. 

Som kjent havnet den i Tønsberg, mens Drammen ble vraket mot alle odds. Avgjørelsen, tatt av politidirektoratet, har vekt mye frustrasjon og uro ikke bare internt i politiet, men også på politisk nivå. 

Saken gjorde sitt til at misnøyen mellom forkjemperne for den allerede samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen, og administrasjonen i politidistriktet, økte.

LES OGSÅ: Jan Erik Strøm vraket som sjef for ny operasjonssentral

Måtte sykemeldes

Ifølge politiforum, som først omtalte saken om klagen, har Strøm i perioder vært sykemeldt som følge av situasjonen, som medførte et så dårlig samarbeidsklima mellom partene at det endte i en langvarig konflikt.

Strøm bekrefter også overfor nettstedet å ha sendt inn klage, men vil ikke gå i detalj på hva klagen omhandler.

I klagen skal han imidlertid hevde at han føler seg oversett, at han har fått skyllebøtter foran resten av ledergruppa og at kritiske spørsmål blir møtt med negativitet og irritasjon.

LES OGSÅ:Fossen ny politimester i stor-distriktet

DÅRLIG BEHANDLET: Jan Erik Strøm skal ha blitt dårlig behandlet, forbigått og ignorert, blant annet som følge konflikten rundt valg av hovedsete og plassering av operasjonssentral i det nye Sør-Øst politidistrikt. Her fra operasjonssentralen i Drammen. (ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

Flere varsler

Strøm er forøvrig ikke den eneste som skal ha reagert på Fossens lederstil under den såkalte interimperioden, hvor omorganiseringen fra gammelt til nytt politidistrikt har blitt gjennomført med en midlertidig ledergruppe.

Ifølge politiforum har også en annen, ikke navngitt leder i den samme gruppa sendt inn en klage på Fossen i samme sjanger, hvor det hevdes at ledergruppa har fått skylden for dårlige resultater, og at det har foregått baksnakking av kollegaer. 

I politidirektoratet fikk klagene status som varslingssaker som følge av sin karakter, og det ble forrige uke avgitt en konklusjon i saken etter ferdig behandling. Der konkluderes det med at Fossen ikke har begått noen brudd i forhold til arbeidsmiljøloven, men at det er kritikkverdige forhold, og har oppstått flere uheldige situasjoner. 

Dette skal følges opp med ulike typer tiltak og en oppfølgingsprosess med ekstern støtte, ifølge politidirektoratet.

LES OGSÅ: Politidirektøren slaktes av fagmiljøet i Drammen

Fossen: - Er lei meg

Fossen selv innrømmer overfor politiforum at det har vært tidvis høy temperatur og sagt ting som ikke skulle blitt sagt.

- Dette har medført høy slitasje på mange medarbeidere, ikke minst lederne. Interimsperioden var krevende. Ingen visste heller hvilken jobb eller rolle de ville få i det nye distriktet. Det har vært høy temperatur, og mange beslutninger skulle tas i stort tempo, uttaler Fossen.

Hun forteller videre at det nå er en dialog om saken med de involverte aktørene. 

– Det har vært situasjoner der temperaturen har vært høy, og jeg har sagt ting som skulle vært usagt. Det er jeg lei meg for, uttaler Fossen.


NRK Buskerud, som også omtalte saken mandag, har fått følgende svar fra politidirektoratet om varselsakene på Fossen:

«Politidirektoratet mottok i juni 2017 klager fra to medarbeidere i Sør-Øst politidistrikt. Klagene ble senere vurdert som varsler på bakgrunn av sin karakter. Varslene dreide seg særlig om forhold knyttet til politimesteren og er derfor behandlet av Politidirektoratet. Varslingsrutinene for kritikkverdige forhold i politiet er fulgt, og i løpet av høsten 2017 er varslene gjennomgått av advokatfirmaet Kluge på oppdrag fra Politidirektoratet. Advokatfirmaet avga sin rapport rett før jul 2017. 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Sør-Øst som består av representanter for både vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsgiver ble fredag orientert av Politidirektoratet om konklusjon i varslingssakene, de foreslåtte oppfølgingstiltakene og den videre prosessen. Kluge konkluderer med at politimesteren ikke har utsatt varslerne for opptreden som er brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelse. Videre at politimesteren ved en anledning har opptrådt kritikkverdig overfor en annen person i strid med arbeidsmiljøloven. Det fremkommer ikke andre regelbrudd, men det har oppstått flere uheldige situasjoner.

AMU stiller seg bak tiltakene og foreslått prosess og uttaler videre at ledere, tillitsvalgte, den valgte vernetjenesten og ansatte har en plikt til å delta i det videre arbeidet mot et felles Sør-Øst med god kultur og gode holdninger. 
I anbefalingene om videre oppfølging legges det vekt på at pågående konflikter og det kritikkverdige forholdet må håndteres. Det jobbes med lederutvikling i ledergruppen og de prosesser ledelsen er ansvarlig for. Dette skal bidra til å styrke samarbeid, kommunikasjon, styring og ledelse. Politidirektoratet har ansvar for at tiltakene gjennomføres og vil sørge for at distriktet får ekstern bistand som støtte i dette arbeidet.

– Varslingssaker er krevende for alle involverte. Det har vært en tøff høst, og jeg vet at det har vært en belastning for dem som har varslet. POD har kommet med flere forslag til tiltak som jeg har tro på. Jeg har arbeidsgiveransvaret, og må påse at de også følges opp videre. Vi har nå på plass en veldig kompetent ledergruppe som jobber godt sammen og har felles situasjonsforståelse og mål. Jeg har derfor stor tro på at vi blir et bedre distrikt for alle – både de som jobber i Sør-Øst og for innbyggerne våre, sier politimester Christine Fossen.»

LES OGSÅ: Justisministeren må svare i nødsentral-saken


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE