ANNONSE

Politiets tall fra sommerens innbruddsbølge

Her kan du se politiets egne tall fra innbruddsbølgen som har vært i sommer.


Vegard M. Aas

 07.09.15, kl. 13:58
 11.09.15, kl. 21:00


ANNONSE
ANNONSE

 

 

Statistikkgrupper:

Antall saker

2201 GROVT TYVERI FRA VILLA

51

2105 TYVERI FRA BUTIKK

48

2109 TYVERI FRA RESTAURANT/KAFE

33

2143 TYVERI FRA BENSINSTASJON

29

2101 TYVERI FRA VILLA

26

605 INNBRUDD ($ 147)

21

2102 TYVERI FRA LEILIGHET

19

2202 GROVT TYVERI FRA LEILIGHET

14

2216 GROVT TYVERI FRA VERKSTED/BEDRIFT

12

2203 GROVT TYVERI FRA KJELLER/LOFT/OPPGANG

12

2104 TYVERI FRA HYTTE/TELT

9

2103 TYVERI FRA KJELLER/LOFT/OPPGANG

9

2125 TYVERI FRA BEDRIFT/VERKSTED

9

2131 TYVERI FRA GARDEROBE

9

2237 GROVT TYVERI FRA GARASJE

8

2204 GROVT TYVERI FRA HYTTE

7

2142 TYVERI FRA LUFTHAVN/FLYPLASS

7

2144 TYVERI FRA GARASJE

7

2141 TYVERI FRA IDRETTSANLEGG

6

2240 GROVT TYVERI FRA UTHUS

6

2111 TYVERI FRA SYKEHUS/PLEIEHJEM

6

2108 TYVERI FRA KONTOR

5

2115 TYVERI FRA SKOLE

5

2236 GROVT TYVERI FRA CAMPINGVOGN/BOBIL

5

2110 TYVERI FRA FORSAMLINGSSTED

5

2112 TYVERI FRA HOTELL/PENSJONAT

5

2124 TYVERI FRA TOMT/LAGER

4

2118 TYVERI FRA TOLL/JERNBANESTED

4

2213 GROVT TYVERI FRA DIVERSE FORRETNING

4

2117 TYVERI FRA HAVN

3

2107 TYVERI FRA BAKVÆRELSE

3

2251 GROVT TYVERI FRA NAUST/NØST

2

2241 GROVT TYVERI FRA SYKEHUS/PLEIEHJEM

2

2145 TYVERI FRA UTHUS

2

2218 GROVT TYVERI FRA TOMT/LAGER

2

2126 TYVERI FRA BRAKKE/NYBYGG

1

2140 TYVERI FRA APOTEK/LEGEKONTOR (HERUNDER TANNLEGE/DYRLEGE)

1

2150 TYVERI FRA BARNEHAGE/DAGHJEM

1

2224 GROVT TYVERI FRA SKOLE

1

2252 GROVT TYVERI BEHANDLINGSSENTER

1

2217 GROVT TYVERI FRA BRAKKE/NYBYGG/ARBEIDSPLASS

1

2155 TYVERI BEHANDLINGSSENTER

1

2223 GROVT TYVERI FRA RESTAURANT/KAFE

1

2214 GROVT TYVERI FRA KONTOR

1

Totalsum

408

 

PÅTALEAVGJØRELSE MOT PERSON

Antall

40 FORELEGG

14

41 SIKTELSE (TILSTÅELSESDOM)

7

42 TILTALEBESLUTNING

2

  

RETTSKRAFTIGE AVGJØRELSER MOT PERSON

Antall

   

71 HENLAGT FORDI GYLDIG PÅTALEBEGJÆRING MANGLER

2

65 HENLAGT, TVIL OM GJERNINGSMANNENS TILREGNELIGHET

2

58 HENLAGT PÅ GRUNN AV BEVISETS STILLING

3

53 VEDTATT FORELEGG PÅ BOT

9

51 HENLAGT FORDI MISTENKTE VAR UNDER 15 ÅR

2

21 STILLET I BERO ETTER STRPL $ 250

1

103 HENLAGT, INTET STRAFFBART FORHOLD BEVIST

2

 

 

  

RETTSKRAFTIGE AVGJØRELSER PÅ SAK

Antall

14 HENLAGT GRUNNET MANGEL PÅ OPPLYSNINGER OM GJERNINGSMANNEN

193

20 AVGJORT MOT PERSON

35

22 HENL IKKE RIM GR TIL Å UNDERSØKE OM DET FOREL STR.BART FORH

27

12 HENLAGT FORDI PÅTALEBEGJÆRINGEN ER TRUKKET TILBAKE

3

11 HENLAGT FORDI GYLDIG PÅTALEBEGJÆRING MANGLER

1

16 AVGJORT UTENFOR STRAFFESAK

1

 

PS: Totalt i de 408 sakene som er registrert har 147 rolle som enten / mistenkt eller siktet i sakene. En sak kan inneholde flere personer med denne rollen og en person kan stå bak flere straffbare forhold. Det betyr at antallet på 147 ikke er identisk med antall unike personer. 

TILBAKE TIL HOVEDSAKEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE