ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCK / GETTYIMAGES

Politiet har kartlagt kriminelle ungdomsgjenger i distriktet

Bruk av vold, lav terskel for krenkelse og nettet som møteplass er tre av karakteristikkene for 6-7 ungdomsgjenger som politiet har hatt ekstra fokus på det siste året i Sør-Øst.


Redaksjonen

 06.12.18, kl. 09:36
 13.12.18, kl. 15:43


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: En egen ungdomsanalyse laget på grunnlag av informasjon fra kommunene i Sør-Øst har gitt politiet og samarbeidspartnere verdifull informasjon for å sette inn tiltak for å forbygge.

- Kriminalitet blant unge mennesker har endret seg. Dagens gjenger har endret karakter sammenlignet med ungdomsgjengene vi har vært vant til å se etter. Mens man tidligere kunne se gjengene ute i offentlig rom, skjer mer hjemmefra over nettet, sier politimester Christine Fossen.

Kjennetegn ved gjengene har vært utøvelse av vold og trusler, skadeverk, bruk og omsetning av ulovlige rusmidler og vinningskriminalitet.

Kunnskapsgrunnlaget som er sammenfattet i rapporten er hentet inn rett før sommeren 2018 og har i etterkant blitt brukt til å jobbe målrettet mot de miljøene og gjengene politiet var bekymret for.

- Ungdomsgrupperinger og gjenger er ikke ett nytt fenomen, både politiet og samarbeidende etater i oppvekstsektoren har lang erfaring med dette. For å komme tidligst mulig inn er det viktig å vite hva man skal se etter. På grunnlag av dette vet vi at én av gjengene som inngår i rapporten er mer eller mindre oppløst, og ungdommene blir fulgt opp. En annen av gjengene er sterkt redusert, og politiet følger opp miljøet som gjenstår, sier Fossen.

Aggressive

Ungdommene i gjengene beskrives både som sosialt og geografisk mobile. De deltar i konflikter og kriminalitet både lokalt og i andre lokalmiljøer. De beskrives som dynamiske og ikke klart avgrenset, som vennenettverk som har forgreninger på tvers i miljøet.

Gjengene har en kjerne som er relativt stabil, og utover denne kjernen er det mer varierende hvem som er med. Gjengene beskrives som aggressive utad, og ungdommene har lav terskel for å oppleve seg krenket, og for å bruke vold.

Betydningsfullt publikum

Når publikummet er stort, er det også vanskelig å trekke seg fra et oppgjør, den sosiale omkostningen blir for stor for ungdommene.

- Forebygging av sosiale problemer og kriminalitet blant ungdom er en av politiets høyeste prioriteter. Politiet samarbeider tett med de kommunale og statlige etatene, både på individuelt nivå og i mer overordnede samarbeidsgrupper. Det er vi helt avhengige av for å jobbe godt forebyggende, på lavest mulig nivå. På den måten kan vi bidra i et helhetlig målrettet arbeid mot sosiale problemer og kriminalitet blant ungdom, slik at hver og en får tidlig rettledning og hjelp. Vi ønsker å komme tidlig inn, med rett tiltak for rett person på rett tidspunkt, sier Fossen.

LES OGSÅ: Politiet etterforsker mulig seksuell krenkelse av barn
LES OGSÅ: Iverksetter tiltak etter hendelse i Solbergelva


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE