ANNONSE

HITTIL USETT: Trafikantene som kommer ned Konnerudgata har fått en helt ny utsikt over Drammen. Her skal Bane NOR grave seg ned for å lage togtunnel.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Plutselig hadde byen fått en helt ny utsikt

Bane NORS Intercity-utbygging begynner å bli synlig i bybildet - og merkbart for aktuelle naboer.


Alexander Jansen

 10.02.20, kl. 16:39
 18.03.20, kl. 02:15


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Parkområdet i krysset Konnerudgata/Professor Smiths Allé er nå «jevnet med jorden» av motorsager og gravemaskiner, i påvente av løsmassetunnelen som skal bygges fra Sundhaugen/Nybyen og opp til Konnerudgata

Her har det tidligere vært et helt lite skogholt, og med de store trærne fjernet er det blitt svært åpent i det aktuelle området. Det er Veidekke Entreprenør som utfører arbeidene for Bane NOR, etter å ha vunnet kontrakten for byggingen av togtunnelen gjennom hele Strømsøåsen.

_A1I3659.jpgÅPENT LANDSKAP: Slik ser det ut per i dag. Her skal Bane NOR grave seg ned i bakken, før det hele skal bli tilbakeført slik det en gang var når alt er ferdig.

Eiendommer rives

Mellom innslaget for kulverten der dagens Vestfoldbane svinger vestover inn ved Nybyen og frem til Professor Smiths Allé, vil det bli en åpen byggegrop, inntil 21 meter på det dypeste. Flere eiendommer i Smithestrøm-området vil rives som følge av arbeidene. 

Ved parkområdet der trærne nå er jevnet med jorden, vil løsmassetunnelen gå under Konnerudgata og møte fjell i Strømsøåsen. Når kulverten er ferdigstilt vil det legges lokk over, og parkområdene tilbakeføres slik det vær med grøntareal og trær. 

Da er det kun innslagspunktet ved Sundhaugen som blir synlig i dagen. 

DRM24BaneNORDanvikGrønlandSundland-82_ny.jpgBERØRT OMRÅDE: Skogholtet merket med rødt er nå fjernet og omgjort til anleggsplass. Til høyre for merket område er anleggsplassen hvor kulverten går ned i bakken ved siden av dagens Vestfoldbane. (ARKIVFOTO: NILS J. MAUDAL)

Midlertidig bro

Etter hvert vil også veibanen i Professor Smiths Allé graves opp i forbindelse med byggegropen, og i perioden dette foregår vil Bane NOR bygge en midlertidig bro over slik at trafikken skal kunne gå uhindret på stedet.

I parkområdet som nå er å anse som en avlukket byggeplass, vil det foregå spunting og andre arbeider som både vil høres og kjennes av naboer i området.

Bane NOR har tidligere advart mot at deler av arbeidene kan bli krevende for beboerne i området - for de som får beholde eiendommene sine. 

– Dette kan bli krevende for naboer, og da må vi gjøre det vi kan for å minske ulempene. I tiden fremover skal vi informere byens innbyggere om hva som skal skje, slik at de er godt forberedt, uttalte Stine Undrum i Bane NOR til DRM24 i høst.

DRM24GronlandBaneNorKulvert-132 (1).jpgKULVERT: Slik så anleggsplassen der kulverten går ned i bakken, ut fra lufta i høst. Øverst til høyre i bildet der anleggsarbeidene nå pågår. (ARKIVFOTO: NILS J. MAUDAL)

Se video - slik skal den nye Vestfoldbanen bygges:


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE