ANNONSE

ARKIVFOTO: SHERZAD TAHERI / DRM24

Ordføreren med flengende kritikk av ny 110-sentral

Drammensordfører Tore Opdal Hansen kritiserer den nye 110-sentralen i Tønsberg. Han mener den har blitt dyrere, men ikke nødvendigvis bedre.


Benedicte Haugaard

 07.11.18, kl. 13:05
 13.11.18, kl. 10:34


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: For at beredskapen skulle bli bedre og mer kostnadseffektiv, opprettet Sør-Øst politidistrikt i 2018 en felles operasjonssentral i Tønsberg, og 110-sentralen på Strømsø ble flyttet til Tønsberg og samlokalisert med politiet.

- Mange trodde ikke på det, og de fikk rett, skriver ordfører Tore Opdal Hansen (H) i et relativt illsint brev til justisminister Tor Mikkel Vara (Frp). Dette skriver Drammens Tidende

I et skarpt brev med krass tone skriver drammensordføreren til justisministeren på vegne av Drammen og nabokommunene Nedre- og Øvre Eiker, Svelvik, Lier, Sande, Krødsherad og Sidal.

Dyrere per innbygger

Tidligere betalte kommunene 27 kroner per innbygger for en god 110-sentral som lå samlokalisert med både politi og AMK-sentralen i Drammen. Prisen økte med 17 kroner per innbygger da den nye sentralen flyttet til Tønsberg - uten AMK-sentralen.

Nå betaler kommunene 44 kroner per innbygger for en nødsentral som er dårligere og dyrere, mener Drammen kommunes ordfører.

– De som arbeidet med dette prosjektet i Drammen kunne ikke forstå at beredskapen skulle bli bedre og mer effektiv av å rykke den etablerte suksesshistorien opp med roten, bygge nye lokaler og forsøke å etablere samme miljøet et annet sted. Denne skepsisen har vist seg å holde stikk. Nå foreligger den første bekreftelsen på at tilbudet til befolkningen i Drammensregionen ikke blitt bedre og mer effektivt: Det blir dyrere og dårligere.

– Drammen var pilotprosjekt for samhandling mellom nødetatene, med oppsiktsvekkende gode resultater. Vi føler det er vår plikt i dag, som eiere av Drammensregionens brannvesen og gjennom 110-sentralen i Tønsberg å klargjøre for justisministeren at vi har fått et dårligere og langt dyrere lovpålagt tilbud, som vi heller ikke har hatt mulighet til å kunne påvirke sluttsummen på, skriver Opdal Hansen i brevet. 

Lite hensiktsmessig

Opdal Hansens ordlyd i brevet tilsier at han syns det er lite hensiktsmessig at kommunene eier 110-sentralen. 

- Slik organiseringen er bestemt bør man også vurdere å fjerne 110 som en kommunal oppgave, skriver ordføreren.

Ikke enig

Kim Haugan er daglig lederved den nye 110-sentralen i Tønsberg. Han er ikke enig i at beredskapen har blitt dårligere.

– Tvert imot, den har blitt bedre med en sentral med mer robust bemanning, sier Haugan til dt.no.

Haugan forklarer prisøkningen med en endring i fordelingen av inntekter fra automatiske brannalarmer, og at nettoøkningen ikke blir så veldig stor.

– Men for kommunene i Buskerud og Vestfold, som var tilknyttet 110-sentralen i Drammen, blir det litt dyrere, siden vi blant annet hadde rimelig husleie der. I tillegg blir bemanningen styrket noe i forhold til innbyggertall, sier Haugan.

LES OGSÅ:
En epoke er over på politihuset i Drammen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE