ANNONSE

ALLE FOTO: BENEDICTE HAUGAARD / DRM24

«Nye» Kloptjern oppgradert og sikret for 6,5 millioner

Onsdag formiddag inviterte ordføreren til offisiell åpning av nye Kloptjern. Her ble det utslipp av fisk etterfulgt av saft og boller.


Benedicte Haugaard

 12.09.18, kl. 11:19
 25.09.18, kl. 21:00


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Planen var nemlig at barna fra Brannposten barnehage skulle møte opp og bistå med fiskeutslippet, noe de ikke gjorde. Dermed ble det boller og saft til de seks som møtte opp på markeringen.

Før selve åpningen ble det diskutert forebyggende arbeid og spørsmål rundt kommunens ansvar i drukningsulykker i skog og mark som er tilrettelagt for bading. 

På Kloptjern har de jevnet ut bunnen og fjernet bratte stigninger, hengt opp flere livbøyer og er i ferd med å sette opp sluser på demningen. 

NY BRU:
Kommunen har oppgradert brua over til Vesleøya i Kloptjern.

6,5 millioner

Kloptjern-prosjektet har kostet kommunen 6,5 millioner, men det er mye som er gjort. 

- Arbeidene som er gjort er som følge av pålegg fra NVE, hvor hovedtekten er å foreta stabiliserende tiltak for å styrke dammen mot flom og istrykk, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Kommunens avdeling for vei, natur og idrett har, i samarbeid med Glitrevannvernet, Multikonsult og HAB Constructions, etablert et nytt overløp over dammen, og laget en 250 meter lang, åpen grøft langs turveien.

I tillegg er det gjort en rekke arbeider med eksisterende tappeløsning og etablert ny kulvert ved høydebassenget.

MER FISK: Fisk fra mai i år og mai i fjor ble satt ut i tjernet.

Parkanlegg

Men det er ikke bare selve dammen som har fått en make-over.

- Parallelt med arbeidene på demningen har kommunen rustet opp stiene rundt Strøtvet. Det er etablert bru over til Vesleøya og satt opp nye bord og benker. Og snart får Kloptjern både gapahuk og toaletter, skryter ordføreren.

Økte fiskebestanden

Det ble ingen snorklipping under åpningen av nye Kloptjern, men det ble sluppet ut fisk.

- I Kloptjern finnes det fra før av både abbor og ørret, og nå får disse selskap av fisk fra Drammen og omlands fiskeadministrasjon i Sjåstad.

LES OGSÅ: 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate får to nye gang- og sykkelstier

TRIVES: Fisken så ut til å trives i større arealer.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE