ANNONSE

VEDTATT: Avtroppende ordfører Tore Opdal Hansen gir prosjektleder Hanne Stormo i Bane NOR et hjertelig håndtrykk da slaget var over.
FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Omkampen er over - Drammen får ny bybru

Til og med MDG snudde motvillig: Det sittende politiske flertallet vedtok bygging av ny bybru i tirsdagens ekstraordinære bystyremøte.


Alexander Jansen

 07.10.19, kl. 17:52
 19.10.19, kl. 19:18

Nils J. Maudal


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Samtlige partier utover Frp og Bylista har nå snudd i saken og stemte med Høyre.

- Omstendighetene tatt i betraktning var det et enkelt valg for Arbeiderpartiet i Drammen å lande på dette. Det er ingen tvil om at å bygge en ny bro for fremtiden er billigere enn å lappe på den vi har, sa Ap's Eivind Knudsen før voteringen.

ByBruVedtattDRM24-31.jpg
Før man kom så langt var det imidlertid duket for lang og grundig debatt. Halvannen times ordskifte måtte til, da mange hadde behov for å lufte sine meninger i sakens anledning.

Bylista fremmet først et utsettelsesforlag hvor man ville overlate avgjørelsen til det nye kommunestyret. Det fikk støtte av Frp, men falt. Så fremmet man et forslag, bare for å ha gjort det, med å rehabilitere dagens bybru fremfor å bygge ny, med samme resultat. 

LES OGSÅ: Se helt nye skisser: Slik kan den nye bybrua bli

- Ønsker flere bruer, men ikke bybru

Ståle Sørensen var på talerstolen og sa at han ønsket flere bruer i Drammen, men ikke ny bybru, selv om også MDG nå motvillig stemmer for riving av dagens bru.

I en lang protokolltilførsel presiserte Sørensen at man ikke lenger hadde mye valg gitt sakens hastestatus og mulige konsekvenser for InterCity-utbyggingen. Han var imidlertid klar på at han mente det var økonomisk uforsvarlig.

- De fremlagte løsningene er ikke bærekraftige, og vi frykter for de økonomiske konsekvensene. Det nye bystyreflertallet vil ta grep for å sikre bedre gang- og kollektivløsninger i anleggsperioden, leste Sørensen høyt fra sin protokolltilførsel. 

Høyres gruppeleder Tove Paule tok deretter ordet, og henviste til Sørensens dommedagsprofetier om store økonomiske usikkerhetsmomenter ved bygging av ny bro. 

- For det første må ikke Ståle Sørensen glemme at han var med på vedtaket som ble fattet i fjor. For det andre må man ikke glemme at det også er store usikkerhetsmomenter knyttet til kostnadene for rehabilitering av brua, sa Paule.

LES OGSÅ: Vinden blåser i retning ny bybru

- En gavepakke vi må benytte oss av

Krfs Billy Taranger påpekte at man heller ikke skal undervurdere effekten av hva en flott ny bru kan bety for byen, og henviste til hva Ypsilon har gitt Drammen.

- Dette er en gavepakke uansett hvordan du snur og vender på det, sa Taranger, og henviste til Bane Nors spleisetilbud.

Uavhengige Ida Marie Brown som var stemmen på vektskålen som tippet i favør utsettelse ved forrige korsvei, tok til orde for at at ny bru må bygges mest mulig lik den gamle. Dette forslaget falt mot to stemmer.

Arbeiderpartiet er også opptatt av bevaring, men med et litt annet fokus: De fikk med en protokolltilførsel om at man ønsker å ta vare på statuene på bybrua, og benytte de i en ny bruløsning.

Til slutt ble rådmannens innstilling om bygging av ny bybru vedtatt mot syv stemmer, inkludert et enstemmig vedtak om at Drammen kommune tar kontakt med Brakar og fylkeskommunen for å sikre optimal bussfremkommelighet under anleggsperioden.

ByBruVedtattDRM24-57.jpg

- Nå skal vi hjem å jobbe

Den fremmøtte Bane NOR-delegasjonen visste naturligvis hvilken vei det bar, og kunne trekke et lettelsens sukk etter at seansen var overstått.

- I dag var vi ikke så opptatt av prosessen men av å få et svar og det fikk vi. Nå skal vi hjem å jobbe. Vi skal bygge nå og konsentrerer oss om videre prosjektering og det gleder vi oss virkelig til. Vi er fornøyde med avklaringen og at vi nå er tilbake på det sporet vi har vært lenge, sier prosjektleder Hanne Stormo til DRM24.

LES OGSÅ:
 Én stemmes flertall for bybru-utsettelse: Drammen holdes på pinebenken

LES OGSÅ: Bybru-avsporing lagt på is etter realitetsorientering


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE