ANNONSE

FOTO: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

Fire felt, midtdelere og veibelysning Mjøndalen-Langebru

I august starter utvidelsen av E134 mellom Mjøndalen og Langebru. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2020.


Alexander Jansen

 16.04.19, kl. 09:20
 30.04.19, kl. 11:22


ANNONSE
ANNONSE

 

NEDRE EIKER: Anbudskonkurransen er nå lyst ut, melder Statens Vegvesen mandag. Den aktuelle strekningen er 7,4 kilometer lang, og prosjektet ble politisk vedtatt i reguleringsplanen i Øvre Eiker kommune i 2013 og Nedre Eiker kommune i 2014.

Planlagt ferdigstillelse er senhøsten 2020.

Bakgrunnen for prosjektet er at strekningen har vært utsatt for møteulykker, og dagens ÅDT (gjennomsnittlig trafikk pr. døgn) gjør at kravene for fysisk midtdeler slår inn.

- Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen, melder vegvesenet.

Utvidelse av veien

Det er i dag etablert midtfelt på strekningen, men i reguleringsplanen legges det opp til å utvide eksisterende E 134 med gjennomgående totalbredde på 13 meter.

Utvidelsen gjøres for å etablere plass til midtdeler og bredere veiskuldre. 
På grunn av nærføring til eksisterende veinett fører utvidelsen til at de må etableres en cirka 380 meter lang støttemur i området ved Mjøndalen Bru i Nedre Eiker. 

Denne muren ønskes utført som en såkalt «grønnmur», opplyser Vegvesenet.

Fire felt Steinberg-Langebru

På strekningen Steinberg vest-Langebru skal veien utvides for å gi plass til forbikjøringsfelt i begge retninger, utformet som en smal firefeltsvei (totalbredde 17 meter) på omlag 1,7 kilometer.

I tillegg til midtrekkverk mellom kjørebanene, får den 7,5 kilometer lange strekningen også veibelysning. Det skal også gjøres en del tiltak på sideterrenget.

Midtdeler skal utføres i form av stålrekkverk og stålstolper, slik det er på strekningen videre mot Kongsberg på E 134.

Konkurransegrunnlaget for jobben med E 134 Mjøndalen-Langebru –midtdelerprosjektet – er nå utlyst. Tilbudsfristen på byggeprosjektet er 4. juni.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE