ANNONSE

STENGT: Stikkveier ut i Arbeidergata i Mjøndalen blir, blant mange andre, fysisk sperret for trafikk.
ALLE FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Økt beredskap stenger veier på 17. mai

Mye tyder på at politiet har iverksatt omfattende tiltak for å hindre kjøretøy i å brase inn i folkemengder 17. mai.


Joakim Fjeldli

 16.05.17, kl. 20:06
 31.05.17, kl. 11:48


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN/EIKER: Flere tiltak langs togrutene 17. mai tyder tirsdag kveld på at lokale veier blir sperret av fysisk 17. mai. 

Ved Gamle Riksvei i både Solbergelva og Krokstadelva ligger det betongelementer, skilter og annet sperremateriale klart for bruk til å stenge lokale gjennomfartsårer.

I Drammen sperres Bragernes og Strømsø der barnetoget skal gå. Det samme er tilfellet i Hokksund sentrum.

LES OGSÅ: Væpnet politi utplassert i barnetoget

Vil ikke utdype

Ved henvendelse til vakttelefonen for vei i Nedre Eiker, blir DRM24 henvist til politiet.

Operasjonssentralen ved politiet i Søndre Buskerud bekrefter at det er flere veier som vil bli stengt i distriktet, men vil ikke gå i detalj på årsaken til tiltakene.

Det antydes imidlertid at økt terrorberedskap som følge av hendelsene andre steder i Europa det siste året er årsaken til tiltakene.

Blir gågate

Etter hva DRM24.no erfarer i forhold til hvordan sperringene er satt opp, vil deler av Gamle Riksvei nærmest bli en gågate i Solbergelva og Krokstadelva.

Gamle Riksvei blir etter alt å dømme stengt fra Ulverudgata i Solbergelva og til Tverrveien på Solbergmoen. Gamle Riksvei blir også stengt i området rundt Eknes ungdomskole og Krokstad skole.

Sperringene er ikke passerbare med bil, og blir skiltet «Innkjøring forbudt» eller «Gjennomkjøring forbudt» for å hindre mindre kjøretøy i å ta seg forbi.

 J3A7878Olleveien i Solbergelva er stengt, i tillegg er Sandvollen stengt. Blåfjellveien ligger også an til å bli stengt.

Mye ressurser

Veier som har strekker lange nok for akselerasjon, med potensiale for høy fart inn i folkemengder, blir stengt med fysiske betongbarrierer flere steder i landet.

Flere veier er allerede stengt, og etter omfanget å dømme blir det lagt mye ressurser i avstengingen. 

 J3A7893Veiene rundt områder hvor det vil være mange folk, særlig barnetog, blir stengt og fysisk sperret for kjøretøy. Her ved Krokstad skole i Krokstadelva.

Praktiske utfordringer

DRM24.no observerte tirsdag kveld flere tilfeller av lokale beboere, tilsynelatende forvirret, av sperringene.

Spesielt i Olleveien i Solbergelva, var det tilsynelatende flere beboere som hadde tenkt seg ut i Gamle Riksvei, men ble overrasket av de massive betongbarrierene som er satt opp.

Det fremstår heller ikke som spesielt godt skiltet hvor omkjøringsveiene går.

 J3A7868Også i Drammen sentrum vil veien i løpet av natten eller morgentimene bli avsperret for kjøretøy. Her står gaffeltrucken klar.


LES OGSÅ:
Slik er 17. mai-programmet i Drammen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE