ANNONSE

MILLIONÆR: Den tidligere Buskerudby-sjefen har blitt millionær på bomplanlegging.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Tor Atle Odberg slutter i Buskerudbyen

Rolf David Ramslien (42) erstatter Tor Atle Odberg som daglig leder for sekretariatet i Buskerudby-samarbeidet.


Benedicte Haugaard

 06.11.18, kl. 14:53
 12.11.18, kl. 12:06


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Rolf David Ramslien kommer fra stillingen som prosjektleder i samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region Sør. Han har jobbet i vegvesenet siden 2012, og har blant annet hatt ansvaret for den statlige byutredningen for Buskerudbyen.

Byutredningen har vært en sentral del av det faglige grunnlaget i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt.

Erstatter Odberg

Ramslien erstatter Tor Atle Odberg, som har vært innleid som daglig leder siden sommeren 2017. 

I fjor betalte Buskerudbyen over 2,3 millioner kroner til selskapet Citiplan. Odberg, som både er deleier og 100 prosent ansatt i selskapet, tjener godt på tjenestene han gjør for Buskerudbyen

Rådmann i Øvre Eiker, Trude Andresen, har ledet arbeidet med å finne en ny daglig leder for sekretariatet. Hun sier til DRM24 at en økonomisk interessekonflikt ikke har noe med Odbergs avskjedigelse å gjøre, men sier også at det er viktig å skille mellom hans ansettelse i Buskerudbyen og hans inntjening som konsulentfirma.

- Det var aldri meningen at vi skulle ha en daglig leder som ikke var fast ansatt. Tor Atle har ikke søkt på stillingen, og vi har kun forholdt oss til de som har vært interessert i jobben, sier Andresen.

NYANSATT: Rolf David Ramslien har god kjennskap til Buskerudbyen og partnerne. (FOTO: BUSKERUDBYEN)

- Godt kjent 

Andresen er svært fornøyd med ansettelsen.

- Med Rolf David Ramslien har vi fått en daglig leder med inngående kjennskap til Buskerudbyen og partnerne. I samarbeidet kjenner vi ham som en god samarbeidspartner. Han er løsningsorientert, fleksibel, leveransedyktig og flink med folk, sier Andresen.

Hun understreker at Ramslien vil tilføre Buskerudby-samarbeidet strategisk erfaring rundt realisering av samferdselsprosjekter, i tillegg til et bredt kontaktnett inn mot Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

Skal lande bypakken

Den nye lederens første oppgaver vil være å bidra til at prosessen med kvalitetssikring av Buskerudbypakke 2 går etter planen, slik at det blir stortingsbehandling våren 2019. Samtidig vil de forestående byvekstforhandlingene og planlegging av de mange tiltakene i bypakken sammen med partnerne være viktig.

I tillegg til en nær dobling av dagens busstilbud, er det flere veiprosjekter og en rekke tiltak for syklende og gående som relativt raskt skal realiseres.

Totalt inneholder Buskerudbypakke 2 tiltak for 14,4 milliarder kroner, og vil ha oppstart i 2020.

Gleder seg

Rolf David Ramslien, som bor i Porsgrunn og er togpendler, begynner i stillingen rundt årsskiftet. 

- Jeg ser virkelig frem til å fortsette arbeidet med et så viktig samfunnsprosjekt som Buskerudbypakke 2 er, sier Ramslien.

LES OGSÅ: Buskerudby-sjefen har blitt millionær på bomplanlegging


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE