ANNONSE

PÅ OMVISNING: Linda Hofstad Helleland og ordfører Ann Sire Fjerdingstad får her en orientering om papiret som lages på Hellefoss av Arnfinn Kroken.
ALLE FOTO: ROY HANSEN

Helleland tar opp Hellefoss-saken med næringsministeren

Linda Hofstad Helleland vil sammen med de andre representantene i Næringskomiteen fra Høyre, ta opp rensekravet som Hellefoss Paper er ilagt med næringsministeren.


Roy Hansen

 03.05.19, kl. 14:21
 14.05.19, kl. 11:44


ANNONSE

 

ØVRE EIKER: - Typisk eksempel på at miljøhensyn og næringshensyn er på kollisjonskurs, sier Helleland til Eikernytt.no.

Fredag var Høyres medlemmer i stortingets næringskomité på besøk på Hellefoss Paper i Hokksund sammen med blant andre ordfører Ann Sire Fjerdingstad og medlemmer av styret i Øvre Eiker Høyre.

Målet med besøket var å belyse konsekvensene av de nye kravene til rensing som hjørnestensfabrikken er pålagt av Miljødirektoratet. Som tidligere omtalt er papirfabrikken pålagt å redusere utslippene av trefiber til Drammenselva innen to år. Kravene betyr investeringer for ca. 90 millioner kroner og med driftsutgifter på nærmere ni millioner kroner årlig. 

Dette er investeringer som er så store at bedriften ikke kan bære det, og sier at nedleggelse av den eneste bokpapirprodusenten som er igjen i Norge, er eneste alternativ om kravet blir stående. Miljødirektoratets krav er anket til Miljøverndepartementet og ordfører Ann Sire Fjerdingstad har bedt om et møte med miljøvernminister Ola Elvestuen for å belyse saken.

Det er nemlig han som til syvende og sist må ta den endelige avgjørelsen. Foreløpig har ikke ordføreren hørt noe fra ministeren.

LES OGSÅ:Har fått driftsnekt i Hellefossen - nå vil ordføreren ha ministermøte

Høyres medlemmer i næringskomiteen på stortinget var i dag på Hellefoss for å få en innføring i produksjon av papir, men også konsekvensene av de nye rensekravene som direktoratet har satt. Her sammen med lokale politikere og fra næringslivsforeningen.

- Klassisk konflikt

- Dette er en sak vi må ta opp med næringsministeren og næringskomiteen. En nedleggelse her får dramatiske følger for lokalsamfunnet og for andre næringer, som blant annet skogbruket som lever råvarer hit, sier Linda Hofstad Helleland.

Hun og de andre medlemmene fra Høyre i næringskomiteen fikk en rundtur på fabrikken i formiddag og fikk en gjennomgang av hva som kreves for å lage papir - fra stokk til ferdig rull.

Men de fikk også en gjennomgang av hva bedriften mener er helt urealistiske krav til rensing på en såpass liten bedrift som Hellefoss Paper. 

Helleland og de andre medlemmene i komiteen mente dette var en klassisk sak der hensynet til miljøet gikk foran bærekraften til bedrifter, og at kravene ikke alltid sto i forhold til hva som ble oppnådd.

Bedriften lager 50.000 tonn med papir i året og går nå 24 timer i døgnet - året rundt. Det betyr cirka 3.000 lastebillass med tømmer inn hvert år, og bedriften omsetter nå for cirka 250 millioner kroner.

Det gjør at de 80 arbeidsplassene er rimelig sikre etter noen år med underskudd og sågar konkurs for noen år siden.

Steinar Olsen har vært ansatt på Hellefoss i hele 49 år og jobber med tømmermottaket. Han kunne fortelle flere historier om hvordan det ble gjort «før i tiden». 

På rundtur

Næringskomiteens medlemmer har vært på rundtur i Buskerud og Vestfold, og dro rett fra møtet på Hellefoss til Svelvik hvor de skulle se nærmere på Jensen Madrasser. Etter det gikk truen til Lier for å se på blant annet drivhusproduksjonen der.

- Vi har som mål å reise mest mulig for å lære hvordan det står til i næringslivet rundt om i landet, sa Kårstein Eidem Løvaas fra Vestfold. Han mente de ikke kunne gjøre jobben sin skikkelig fra et kontor på stortinget.

Noe av målsettingen til næringskomiteen er å se hvilke verktøy bedriftene trenger i den såkalte «verktøykassa» si for å lykkes bedre i konkurransen og for å skape flere og varige arbeidsplasser. Å gjøre hverdagen enklere for bedriftene står også på planen.

Per Steinar Tangen (sittende) er maskinfører og relativ nyansatt, men med utdannelse i prosessteknikk har han gått gradene på Hellefoss i rekordfart. Her forteller han hvordan det hele styres.

Trenger bedriften

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad har som kjent engasjert seg sterkt i denne saken. Hun understreket derfor viktigheten av å bevare arbeidsplassene - en type arbeid som det ikke finnes mye av lenger. Hellefoss Paper har nemlig ansatt flere som kommer enten direkte fra skole eller fra Nav med godt hell. Her trenger du nødvendigvis ikke være faglært, men være villig til fysisk arbeid.

Andre igjen har kommet til bedriften med utdannelse og kompetanse på prosessindustri, og gjort karriere på den måten.

Delegasjonen fikk en rundtur i fabrikken og fikk se hvordan papir ble til.

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad er bekymret for fremtiden til Hellefoss Paper om Miljøverndepartementet ikke reduserer rensekravene som direktoratet har satt. 

LES OGSÅ: Har fått driftsnekt i Hellefossen - nå vil ordføreren ha ministermøte


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE