ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO / GETTYIMAGES

Nå vaksineres helsearbeiderne - disse prioriteres først

Helsepersonell på utbruddsrammede Fjell sykehjem kan stå først i rekken.


Redaksjonen

 12.01.21, kl. 08:00
 18.01.21, kl. 14:51


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Vaksineringen av beboerne på sykehjemmene i Drammen kommune startet onsdag 6. januar, og vaksineringen fortsetter denne uka. Ifølge kommunen har FHI tildelt Drammen 47 glass covid-19-vaksine for uke 2 og 37 glass i uke 3.

Ettersom hvert glass kan gi minst fem vaksinedoser, innebærer det at minst 235 doser kan settes i uke 2 og minimum 185 i uke 3. Samtidig med at sykehjemsbeboere vaksinerer seg, får også utvalgte helsearbeidere nå vaksine - inntil 20% av alle vaksinedosene.

Rådmannen har etter anbefaling fra smittevernrådet med smittevernoverlegen i spissen besluttet rekkefølgen for vaksineringen av de ulike gruppene innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Ut fra det samlede antall vaksinedoser Drammen kommune tildeles de to neste ukene, vil det være rundt 100 medarbeidere som får den første vaksinedosen i uke 2 eller 3, uttaler Drammen kommune i en pressemelding.

Fire kriterier avgjør rekkefølgen

Folkehelseinstituttet angir kriterier for prioritering, og disse kriteriene må følges av kommunene. Følgende to kriterier er bindende, og det er altså ikke mulig å prioritere vaksiner til helsepersonell ut fra kun ett av disse kriteriene:

 • Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av, som har spesialisert kompetanse, som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

 • Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.


I tillegg til de to bindende kriteriene har Folkehelseinstituttet foreslått ytterligere to kriterier som kan benyttes når gruppene av helsepersonell skal prioriteres:

 • Økt smitterisiko for uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja.

 • Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

Det er presisert overfor kommunene at vaksinene er statens eiendom. Kommunens oppgave er å fordele vaksinedosene etter anvisning fra nasjonale myndigheter. Alle kommunene må forholde seg til de nasjonale premissene når de gjør sine smittevernfaglige vurderinger.

Vil prioritere helsepersonell på Fjell sykehjem

- Når det gjelder helsepersonell som jobber på Fjell sykehjem, vil det kunne være aktuelt å vaksinere denne gruppen tidlig, opplyser Drammen kommune.

- Smittevernoverlegen og smittevernrådet vil, når vaksiner til helsepersonell er tilgjengelig, vurdere om det er en forventet gevinst av vaksinering som tilsier at denne gruppen skal prioriteres. Dette er en vurdering som gjøres fortløpende og helt fram til vaksineringen gjennomføres.

Prioriteringslisten

På bakgrunn av veiledning og kriterier fra Folkehelseinstituttet, vaksineres de ulike gruppene helsepersonell i Drammen kommune i denne rekkefølgen:

 • Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.

 • Sykepleiere til omdisponering.

 • Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.

 • Sykehjemsleger.

 • Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).

 • Sykepleiere ved Drammen helsehus.

 • Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.

 • Laboratorietjenesten.

 • Sykepleiere for øvrig innen institusjon.

 • Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.

 • Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.

 • Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 • Personell til koronavaksinasjon.

 • Personell på teststasjonene.

 • Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.

 • Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.

 • Fastleger og helsesekretærer.

 • Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.

 • Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.

 • Øvrig helsepersonell i kommunen.

Fremdriften i vaksineringen av øvrig helsepersonell avhenger av hvor mange vaksinedoser Drammen kommune tildeles fra og med uke 4 og utover.

Alle over 75 kan registrere seg

Det er nå sendt ut brev til alle innbyggere over 75 år, altså alle som er født før 31.12.1945, om at det er åpnet for at de kan registrere seg for koronavaksinering.

- Alle innbyggere i Drammen kommune som er født senest innen utgangen av 1945, oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggerne har mottatt og tatt stilling til tilbudet om vaksine. Registreringen gjøres på Helseboka som det er lenket til fra Drammen kommunes nettside, opplyser kommunen.

Grunnen til at kommunen ber om en oversikt over hvem som ønsker vaksinen er behovet for å kunne planlegge vaksineringen og gjennomføre den raskt når vaksinen er tilgjengelig.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at det kun er innbyggere over 75 år som skal registrere seg nå. Innbyggere under 75 år som registrerer seg, er nødt til å registrere seg på nytt når det åpnes for vaksinering av aldersgruppen de er en del av.

LES OGSÅ: 
Drammens første innbygger har fått corona-vaksinen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE