ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: STATENS VEGVESEN

Nå skal «Rosen» graves opp - slik rammer det bilistene

Fra 19. juni blir det redusert fremkommelighet i Rosenkrantzgata. Se kart hvor gata blir gravd opp og innsnevret.


Redaksjonen

 09.06.17, kl. 15:06
 20.06.17, kl. 10:43


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Rosenkrantzgata har et stort behov for å bli rustet opp. På strekningen fra Hamborgstrømtunnelen til Vårveien skal Statens vegvesen skifte ut masser i vegbanen på steder der vegen er dårligst. I tillegg skal vi flytte sluk og kummer fra kjørebanen og inn til fortauskanten, og kantstein langs gata skal justeres eller settes på nytt.

Arbeidene startet våren 2017, og skal etter planen være ferdige i august. 19. juni begynner arbeidene med å grave opp veibanen.

Trafikkutfordringer

Daglig kjører det opp mot 30 000 kjøretøy i Rosenkrantzgata. Trafikkmengden gjør det veldig utfordrende å drive veiarbeider i gata, og det stiller store krav til de som skal gjøre jobben og til bilistene.

- Når vi skal skifte ut masser i vegbanen, må vi stenge ett felt og ta i bruk fortauet og midtrabattene for å få trafikken forbi arbeidsstedet. For å hindre trafikken minst mulig, må en del av disse arbeidene gjøres om natten. Det blir ikke aktuelt å stenge vegen i morgen- og ettermiddagsrushet. Arbeidene i gata vil uansett påvirke trafikken, og derfor oppfordrer vi de som har mulighet til å bruke kollektivtransport, alternativt kjøre E134, opplyser Vegvesenet.

Planer for Rosenkrantzgata

- Arbeidene vi skal i gang med er utbedringer som må gjøres nå fordi gata er i dårlig forfatning. De må ikke forveksles med de nye planene for gata Statens vegvesen, Drammen kommune og fylkeskommunen jobber med. Disse planene går ut på å gjøre to av dagens fire felt om til kollektivfelt, uttaler Vegvesenet videre.

Da vil hele Rosenkrantzgata renoveres på nytt.

LES OGSÅ: Nå starter arbeidene i Rosenkrantzgata


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE