ANNONSE

VÆPNET AKSJON: Her ble mannen pågrepet etter å ha gått til angrep med motorsag og kniv.
FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Motorsagmann dømt for trusler, vold og gjentatt fyllekjøring

Rullebladet er langt som et vondt år. Nå er gjengangeren fra Nedre Eiker dømt på nytt for en rekke forhold, og har mistet førerretten på livstid.


Alexander Jansen

 10.07.18, kl. 22:40
 19.07.18, kl. 21:45

Roy Hansen


ANNONSE
ANNONSE

 

NEDRE EIKER: Grunnet en lang historikk med uvettig og skjødesløs omgang med anleggsmaskiner og andre motoriserte innretninger, er 38-åringen tidligere ilagt et forvaltningsvedtak med forbud mot å føre all former for motorredskap.

Dette hindret ikke mannen, beskrevet som en «svært god kjenning» av politiet, i å bli tatt for fyllekjøring med gravemaskin og hjullaster i eget nabolag i Mjøndalen, to ganger i løpet av samme døgn i oktober 2017 - med henholdsvis 2,02 og 1,73 i promille. 

Grunnet mannens heller avslappede forhold til veitrafikkloven har han ikke hatt retten til å sette seg bak rattet på noe som helst på svært lenge, og er nå for sikkerhets skyld fradømt retten til førerkort på livstid.

Mannen, som i retten skal ha innrømmet at han har «et alkoholproblem», har gjentatte ganger vakt oppstandelse i nabolaget, og blitt filmet av naboer i full sving med anleggsmaskiner til alle døgnets tider.

Angrep familie med motorsag

Mannens ikke-eksisterende forhold til veitrafikkloven blekner imidlertid sammenlignet med en lang rekke andre tiltalepunkter han måtte svare for under rettsaken i Kongsberg og Eiker tingrett i slutten av juni. 

Et av de mer alvorlige punktene var angrepet med kniv og motorsag på en familie av utenlandsk opprinnelse i Støperigata i Hokksund 6. mai i år.

Her ble 38-åringen selv overmannet og påført skader i en væpnet politiaksjon.

Drapstrusler og vold mot politiet

Første punkt på listen over lovbrudd denne gangen var imidlertid vold og trusler mot offentlig tjenestemann i Mjøndalen 8. januar i år.

Bakgrunnen var at mannen hadde kommet med en rekke trusler mot en dyreklinikk i Drammen, og gjorde kraftig motstand da politiet kom hjem til bopel for å arrestere ham. Her skal han også ha kommet med trusler om å drepe tjenestemenn med familier.

Så sent som dagen i forveien hadde mannen blitt arrestert etter en krangel med betjening og vekter ved en forretning i Krokstadelva. En reklamasjon utartet seg, og politiet måtte tilkalles, hvorpå 38-åringen kneet til en av politibetjentene.

Mannen skal også ha fremsatt flere alvorlige trusler overfor privatpersoner, blant annet 10. februar, da han skulle «ta en mann», inludert hele slekta med kone og barn. 29. april truet 38-åringen 
en annen person med å «knuse og drepe vedkommende», før han kastet en gjenstand i husveggen til vedkommende.

Eikermannen var dessuten tiltalt for trusler mot en mann i Sande, som ble oppringt åtte ganger midt på natten, og tilsendt en SMS med trusler med om han «skulle komme og ta han».

Fengsel i ett år og to måneder

3. juli ble dommen forkynt, og 38-åringen er nå dømt til fengsel i ett år og to måneder for lovbruddene, i tråd med aktors påstand, melder Eikernytt.no.

Retten kom til at det var få formildende omstendigheter i saken, til tross for forsvarers ønske om frifinnelse på de første tiltalepunktene og at mannen ellers måtte dømmes på mildest mulig måte.

I tillegg til fengselsstraffen, minus 67 dager i varetekt, må vedkommende betale 3.000 kroner i bot. Han har også fått inndratt kniv og motorsager, i tillegg til å miste førerretten på livstid.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE