ANNONSE

SUNDLAND: Seiler opp som mer aktuelt alternativ.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Mot togparkering på Sundland - trenger mindre plass enn antatt

Jernbanedirektoratet reduserer behovet for nye togoppstillingsplasser i Drammen fra 36 til 25, noe som styrker Sundlands kandidatur.


Nils J. Maudal

 10.01.20, kl. 10:00
 23.01.20, kl. 09:48


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Jernbanerevolusjonen i Drammen innebærer blant annet at Skamarken avvikles som togoppstillingsplass. Det sendte Jernbanedirektoratet på jakt etter nye plasser. Skamarken skal brukes som anleggsplass når Drammen stasjon bygges om og ny bybru oppføres.

Jakten på ny P-plass for togene har pågått en stund og planleggerne fikk en forlenget tenkepause da godsterminalen i Nybyen kom inn som midlertidig togoppstilling.

LES OGSÅ: Striden om togparkering i gang - hvor skal togene sove?

Lettere puslespill

- Det planlegges flere henstillingsplasser andre steder og Jernbanedirektoratet legger til grunn mer bruk av eksisterende spor på Sundland til parkering av persontog. Det betyr at det i Drammen skal bygges færre oppstillingsplasser en opprinnelig tenkt, sier Lars Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR.

Når planene om oppstillingsplasser reduseres med nær en tredjedel, fra 36 til 25 togsett, blir det lettere å legge jernbanepuslepillet i Drammen.

- Vi kommer til å legge beslag på et mindre areale når vi bygger denne nye togparkeringen. Vi slipper å bygge mer enn det som er nødvendig. Det gir mer jernbane for pengene og belastningen for Drammen blir mindre, sier Lars Tangerås.

BaneNORpplassTXTdrm24Websize.jpg

Sundland mer aktuell

Planprosessen som nå pågår blir ikke forandret, planprogrammet som var til høring i fjor går som vedtatt. Endringene vil komme i forbindelse med kommunedelplanen som trolig kommer til høring til våren. De aktuelle områdene vil være de samme, men alle områdene vil få et mindre fotavtrykk.

Et redusert antall plasser vil gjøre Sundland mer aktuell. Drammen kommune ønsker mest mulig av Sundland til byutvikling og ikke til parkering av tog. Men når alternativet er å ta for eksempel dyrket mark vest for Gulskogen, sitter det langt inne for det sittende politiske regime i Drammen. I tillegg kommer det faktum at Bane NOR allerede eier store områder på Sundland og at transportavstanden til Drammen stasjon er relativt kort. Det gir lite tomkjøring og en effektiv togavvikling.

SundlandDRM24DJI_0043-43 (1).jpg
I forbindelse med InterCity og planlegging av jernbanen har Bane NOR og Drammen ulike syn og ønsker, noe som ble synlig blant annet i trasevalg og spørsmålet rundt bybrua i Drammen. Men aktørene som legger brikkene snakker sammen, om enn med litt forskjellig språk og ståsted. Og alle lovlig vedtatte planer gjelder kun inntil det fattes nye lovlige vedtatte planer.

LES OGSÅ: Isachsen vil ha togparkering på Ytterkollen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE