ANNONSE

De første massene losses nå fra lektere i Gilhusbukta.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Fem millioner tonn stein i Gilhusbukta gir Fjordbystart

Den første lekterleveransen med i alt fem millioner tonn stein er nå dumpet i Gilhusbukta der en ny type vertikaldrenering kan gi byggestart for Fjordbyen om 4-5 år.


Nils J. Maudal

 22.08.18, kl. 09:37
 29.08.18, kl. 13:27


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Visjonene om Fjordbyen på Lierstranda har nå rykket et viktig skritt nærmere realisering.

Nå dumpes de første lekterlastene i Gilhusbukta med rene steinmasse fra Langøya utenfor Holmestrand. Om et drøyt år er nytt land fylt opp.

En ny type drenering vil gjøre området byggeklart om fire-fem år. Går det som visjonærene håper vil de første beboerne flytte inn i et i en eksklusiv fjordby øst på Lierstranda når det nye sykehuset med 3500 arbeidsplasser åpner i vest.

GILHUSBUKTA: Det markerte feltet viser området som skal fylles opp i Gilhusbukta.

LES OGSÅ: Straks klart for Fjordby-oppstart i Gilhusbuka

NOAH gir miljøgevinst

En viktig brikke utvikling av Fjordbyen er NOAH som driver avfallshåndtering på Langøya. De har en forlenget konsesjon på mottak og graver nå ut et gigantisk deponi for å løse noen av samfunnets miljøutfordringer. EIDOS og samarbeidspartnere har gjennom selskapet Gilhusbukta Sjøgrunn A/S sikret seg massene, i alt tre millioner tonn som skal fraktes på lektere og etter hvert gi byggetomter ut mot fjorden.

En lekter som tar 4000 tonn er satt inn fra start. Drammen Yard AS har fått jobben med å klargjøre en ekstra lekter for skytteltrafikken, en velvoksen farkost som kan ta 10000 tonn. Lekterne er bygget for last på dekk, noe som gjør håndteringen smidigere og mer presis.

Lektertransport erstatter det som ville vært ca 500 daglige lastebiler på veinettet det kommende året. NOAH bidrar også til Fjordbydrømmen ved å ta kostnadene helt fram til steinmassene dumpes i Gilhusbukta. Regningen for grunneierselskap vil beløpe seg til anslagsvis 200 millioner kroner.

KJEMPELEKTER: Drammen Yards har fått jobben med å klargjøre en kjempelekter til transporten av tre millioner tonn stein fra Langøya. Lekteren kan ta 10 000 tonn steinmasse.

Setning i ekspressfart

Normalt krever denne type sjøgrunn setningstid på 30-40 år. Ved å bruke vertikaldrening kan dette reduseres til 3-4 år.

I noen uker har en lekter med det som ligner på et lite oljeboringstårn, gjort grunnarbeid i bukta. Nærmest som en symaskin har en spesiallaget maskin drevet fleksible plastslanger helt ned til 30 meter under havbunnen. De fleksible slangene har porøse vegger og innvendig riller. Når det dumpes steinmasse i fjorden presset vannet inn i plastrøret og finner veien opp og ut. For å overvåke hele prosessen er det installert spesielle instrumenter i flere høyder under sjøbunnen ned til 55 meter.

I løpet av høsten skal spesialmaskinen presse ned 22 500 slike fluktveier for vannet i den gjørmete grunnen. Data og erfaringen fra andre steder tyder på at to meter setning som kreves i Gilhusbukta, gjøres unna på tre-fire år. Men Gilhusbukta vil kreve mer stein enn hva NOAH kan elevere. Nærmere to millioner tonn ekstra vil komme fra utbyggingen av ny E18 i Sandvika, den såkalte vestkorridoren. De massene vil komme landeveien og fylles opp som topplag på utbyggingsområdet. Transport og utfylling ventes å være unnagjort innen høsten om ett år.

FULL KONTROLL: Prosjektleder William Kornmo (t.v.) i PX Solutions og nøkkelmedspiller Ivar Andreas Tanum viser stolt fram spesialmaskinen for vertikaldrenering, en løsning som gir setning av byggegrunnen i rekordfart.

Masse målinger underveis

Prosjekledelsen med utfylling og kvalitetssikring er overlatt til selskapet PX Solution AS.

- Det er lagt ned måleutstyr for mange millioner kroner som vil gi fortløpende målinger for utfylling, setning og miljødata. Dette prosjektet krever nøye planlegging, overvåking og kontroll, både nær det gjelder geotekniske- og miljømessige forhold, sier prosjektansvarlig William Kornmo i PX Solution.

Med på laget har PX Solutions flere samarbeidspartnere og entrepenører. En viktig medspiller er entrepenørselskapet Ivar Tanum som både grenser til utfyllingsområdet, har fagkunnskap og er lokalkjent.

DRENERING: - Disse flate rørene presses flere titalls meter ned i sjøgrunnen og virker som drenering av vannet nå steinmassene dumpe på gjørmegrunnen, sier Ivar Andreas Tanum.

Topp beliggenhet – topp kvalitet

Hovedeier og drivkraft i prosjekter er EIDOS som nå fokuserer på hvordan starten på Fjordbyen skal utformes.

- Vi skal bygge nærmere 2500 boenheter og går for topp kvalitet i utforming og utførelse. Nærheten til vannet og fjorden skal vi spille på og vi ser på for eksempel kanaler inn på området. Vi starter nå jakten på de beste og mest kreative ressursene i arbeidet med å lage et bomiljø i toppklasse, sier Torgeir Finnerud, daglig leder i EIDOS.

LES OGSÅ: Slik kan det nye kollektivknutepunktet på Lierstranda bli

 


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE