ANNONSE

STEINBERG: Et av flere Eiker-tettsteder som beholder sine gamle poststedsnavn.
ARKIVFOTO: NILS MAUDAL

MIF-patriotene kan puste lettet ut - får beholde «3050 Mjøndalen»

Postnumrene endrer seg ikke som følge av kommunesammenslåing - inntil videre. Det er det Posten som bestemmer.


Alexander Jansen

 06.01.20, kl. 16:34
 18.01.20, kl. 22:20


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: En del nybakte drammensere i gamle Nedre Eiker har spurt seg om de nå får endret postadressen til «Drammen». Det får de ikke - til sorg og glede avhengig av hvem man spør.

Spesielt på Mjøndalen-siden av elva er det grunn til å tro at patriotene trekker et lettelsens sukk. «3050 Drammen» klinger nok unektelig noe spesielt hos en del.

Endret veinavn - ikke poststed

Før kommunesammenslåingen har Nye Drammen kommune hatt en tidkrevende prosess med endring av likelydende veinavn i de tre gamle kommunene. 

Årsaken, skulle man kanskje tro, var at alle skulle være sikret unike postadresser. Men om man heller ikke endrer poststed, synes veinavn-endringen å være overflødig.

- Postadresse og offisiell adresse er to forskjellige ting. Veiadressen består av veinavn som må være unike i en kommune, og adressenummer, sier Håkon Løvli, virksomhetsleder for geodata i Drammen kommune.

Postadressen består i tillegg til til veiadressen også av postnummer og poststed.

Nedre Eiker borte for godt - mens Svelvik lever videre

For å gjøre forvirringen komplett, er det nå sånn at selv om gamle Nedre Eiker og Svelvik kommune ikke lenger eksisterer, lever stedsnavnene videre i beste velgående. 

Det innebærer at tettstedet Svelvik, på lik linje med Solbergelva eller Mjøndalen, fortsatt er offisielle stedsbetegnelser. Men Nedre Eiker, ja det eksistererer ikke lenger på noe som helst vis, da poststedene i gamle Nedre Eiker er fordelt på Steinberg, Solbergmoen, og så videre.

Svelvik har imidlertid både Svelvik og Berger som poststed i tillegg til tettstednavn.

Posten: - Trolig ingen endringer

DRM24 har har snakket med postnummer-ansvarlig i Posten, seniorrådgiver Frode Wold. Han har fått med seg at tre kommuner har blitt til én, og bekrefter at dette enn så lenge ikke får noen innvirkning på eksisterende postnumre i Nye Drammen kommune.

- I prinsippet blir det som det har vært hele tiden. Vi har fått noen spørsmål rundt det, men det er ikke noe vi har vurdert å gjøre noe med. Dette er en type endring vi ikke er veldig avhengige av for vår egen del, sier Wold. 

Han forteller imidlertid at Posten foretar endringer i postnumre den 1. oktober vært år, på generelt grunnlag. 

- I forbindelse med kommunereformen kommer vi til å se om det er noe spesielt vi burde ta tak i, for eksempel dersom kommunen har et spesielt ønske om det. Men det ville forundre meg, sier Wold.

LES OGSÅ: På bussen må du fortsatt betale for å krysse gamle kommunegrenser


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE