ANNONSE

ØVRE STORGATE: Denne delen av Øvre Storgate mellom krysset Øvre Strandgate og Park blir stengt.
FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

MDG fikk gjennomslag: Stenger sentrumsvei for all biltrafikk

Ståle Sørensen jubler etter at bilveien gjennom parken med tilhørende parkeringsplasser blir ren gang- og sykkelvei.


Alexander Jansen

 13.06.19, kl. 05:05
 26.06.19, kl. 11:13


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Sørensen og Miljøpartiet de Grønne fikk gjennomslag for å stenge veien i tirsdagens formannskapsmøte, og saken har allerede vakt stor debatt i Sørensen kommentarfelt på Facebook. 

Ifølge Sørensen skal veien stenges umiddelbart, og åpnes for kun gående og syklende. 

- Rådmannen er bedt om å jobbe med en varig løsning for gående og syklende, uttaler Sørensen.

Eldrepark og tinghus

Veiløsningen gjennom parken har blitt aktuell i forbindelse med etablering av seniorparken i Byparken, som nå er bygging, samt fremtidig bygging av nytt tinghus på den gamle hotelltomta når Park rives. I tillegg har fortauene langs gata lenge vært i elending forfatning.

Det har derfor lenge vært snakk om å gjøre noe med strekningen, og rådmannen har foreslått følgende midlertidige løsning i gaten etter åpning av seniorparken:

- Oppgradering av fortau langs nordsiden av Øvre Storgate
- Kansteinsparkering langs nordsiden av Øvre Storgate
- Enveiskjøring vestover fra gamle Park Hotell til Øvre Strandgate 
- Eget enveis sykkelfelt mot kjøreretningen langs sydsiden av Øvre Storgate

Rådmannens forslag innebar også at man burde undersøke hvilke konsekvenser en eventuell stenging ville ha, men Sørensen fikk med seg alle bortsett fra Frp i formannskapet på umiddelbar stenging av hele gaten, «over bordet» onsdag kveld.

- Det et bare å sette opp noen bommer. Vi vil legge til rette for gående og syklende, og ha parkeringsplasser i parkeringshus, sier Sørensen til DRM24.

Sørensen mener at veien trolig ville blitt stengt på sikt uansett, og at man nå så muligheten til å «foregripe begivenhetene».

VILLE STENGE: Ståle Sørensen i MDG fikk gjennomslag.

Frp: - For ekstremt

På sosiale medier tar flere til ordne for at det er synd at alle parkeringsplassene forsvinner ved lekeparken, mens andre mener det er bra at man slipper biler i nærheten av lekeparken.

Fremskrittspartiet var for en oppstramming av fortau og parkeringsplasser på strekningen for å gjøre veien sikrere for de myke trafikantene, samt å stenge veien i en retning inn mot sentrum.

- Vi vil imidlertid ikke stenge den begger veier. Det blir for ekstremt. Frp er skeptiske til å stenge gater inn og ut av sentrum, da det gjør trafikkflyten dårligere og belastningen større på de andre gatene, sier Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen til DRM24.

EN SAGA BLOTT: Her blir det snart sperret for bilister. (FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24)

LES OGSÅ: Bygaten som fortsatt har krøtterstier til fortau skal endelig utbedres


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE