ANNONSE

MÅLER FORBRUK: «Oss» fra Drammen har laget en løsning som gir forbrukere oversikt over eget strømforbruk. Brikken er koblet til Telenors nye mobilnett optimalisert for IoT: LTE-M.
FOTO: OSS NORGE

Lokalt tech-selskap gir ny makt til strømkundene

De nye strømmålerne sender i dag ny og mer detaljert informasjon til nettselskapene, men for den enkelte strømkunde er ikke dataene like lett tilgjengelig. Det skal tech-startupen «Oss» fra Drammen gjøre noe med.


Redaksjonen

 03.12.18, kl. 14:38
 13.12.18, kl. 15:43


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Innen utgangen av 2018 skal de nye smarte AMS-målerne være installert hos alle norske strømkunder, med mindre man motsetter seg det.

Strømmålerne vil ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi mer informasjon om hva som skjer i strømnettet nærmest kundene, og er dermed et svært nyttig verktøy for nettselskapene for å drifte nettet mer effektivt enn i dag.

Lavere driftskostnader vil over tid føre til at nettleien blir lavere enn den ellers ville vært, ifølge NVE. Blant annet sender målerne data til nettselskapet om hvor mye som forbrukes hver time. De kan også få informasjon fra måleren om strømbrudd, jordfeil eller problemer med spenningskvaliteten.

Nå skal den norske tech-startupen «Oss» sørge for at også den enkelte strømkunde får tilgang og eierskap til den samme informasjonen – noe de færreste nordmenn har i dag.

Annen innsikt

– Vi har utviklet en helt ny teknologi som på en enkel måte gir strømkundene tilgang til verdifull informasjon om strømforbruket i hjemmet, sier Janne Blaasvær, markedssjef i «Oss».

Ved hjelp av «Oss-brikken» som installeres i den såkalte HAN-porten i den nye strømmåleren kan den vanlige forbruker hente ut informasjon om strømforbruket. I tillegg til brikken har «Oss» utviklet en app som tolker informasjonen slik at det blir enkelt for forbrukerne å forstå det historiske strømforbruket og hvor mye de bruker «akkurat nå».

– Men kombinasjonen av de smarte strømmålerne og brikken vår kan også gi forbrukerne mange andre muligheter som gir dem en helt annen innsikt i strømforbruket sitt enn tidligere – og det er disse mulighetene vi nå vil utvikle i samarbeid med brukerne våre, legger hun til.

Som eksempler på potensielle muligheter som ligger i teknologien trekker Blaasvær frem tjenester som å forutsi strømforbruket neste måned, forsikre seg om at man faktisk skrudde av kaffemaskinen før man dro hjemmefra eller få push-varsel om fryseren ryker mens du er på ferie. Muligheten til å danne egne fellesskap for å hjelpe hverandre eller konkurrere med kompiser om å bruke minst strøm.

Vil få flere interessert i strøm

– Det som er spennende er at vi fremdeles ikke helt vet hva «Oss» vil være om ett år. Vi har utviklet teknologien og når vi i tillegg får tilgjengeliggjort dataene for brukerne våre, vil vi i større grad få avdekket hvilke tjenester de har behov for, sier hun.

Det hun imidlertid kan si med sikkerhet er at «Oss-brikken»  blir et rimelig produkt for massemarkedet. Hvem som helst skal kunne ta teknologien i bruk, også personer uten noen form for teknisk kompetanse.

– Vi håper at dette skal få flere interessert i strøm og hvor den tar veien. Tanken er ikke at folk skal føle at de må spare på strømmen, men vi er opptatt av at du ikke skal sløse med den. Det er to forskjellige ting, sier Blaasvær.

Trekkes frem av Telenor

Teknologien til startupen rulles ut i disse dager og trekkes allerede frem av Telenor som en spennende innovatør innenfor IoT-teknologi.

Telegiganten satser selv stort på IoT (Internet of things – på norsk: tingenes internett) og har et uttalt mål om å «bidra til Norges digitale fremtid og stimulere til økt innovasjon og ny kompetanseutvikling».

– Vi har rullet et landsdekkende nett skreddersydd for tingens internett. Nå kan millioner av sensorer kobles opp til vårt 4G-nett. Dette er et stort steg for digitaliseringen av Norge. «Oss» er en av de første til å ta i bruk den nye kommunikasjonsteknologien LTE-M. Det gjør at «Oss-brikken» i sikringsskapet enkelt kan kommunisere med plattformen til «Oss» og hente ut data om strømforbruket, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.

Høye ambisjoner

Den første kartleggingen av strømkundenes behov og ønsker skal skje ved hjelp av 500 testbrukere i Drammensområdet, der selskapet er basert.

Ved hjelp av testbrukerne får «Oss»  tilgang til data som gir verdifull innsikt for å videreutvikle tjenestene som selskapet etter hvert skal tilby. Når testperioden er gjennomført er målet på relativt kort sikt å være på plass i alle sikringsskap i norske hjem.

– Jo flere som er en del av «Oss», jo bedre løsninger har vi mulighet til å utvikle. I tillegg vil en stor del av verdien bak disse løsningene ligge i de fellesskapene som brukerne kan opprette seg imellom, enten det er med nærmeste familie, venner eller hele borettslaget, sier Blaasvær.

LES OGSÅ: 820 mål og 500.000 kvadrat - slik blir Fiskumparken


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE