ANNONSE

FÅR NYTT KLUBBHUS: SSK får 1,6 millioner til nytt klubbhus.
ARKIVFOTO: GLENN EDIN LARSEN

Lokal bank gir 7,4 millioner til lag og foreninger

Sparebanken Øst deler ut støtte til totalt 44 lag, foreninger, kirker og menigheter på det sentrale Østlandet. Solberg sportsklubb får mest til nytt klubbhus.


Redaksjonen

 05.01.19, kl. 17:06
 17.01.19, kl. 18:49


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Sparebanken ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

- Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk.

Langsiktige avtaler

Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et éngangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med 11 idrettslag i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene.

Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fire barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene.

Et stort enkeltprosjekt

Denne gangen er det et stort enkeltprosjekt som får tildelt betydelige midler:

Solberg Sportsklubb er tildelt 1,6 millioner kroner til nytt klubbhus. 

Gammel tradisjon

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

- Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, avslutter Per Øyvind Mørk.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE