ANNONSE

BEKYMRET:- Vi er opptatt av at det tas en avgjørelse og at vi ikke sendes ut på en ny ørkenvandring i 10 nye år, sier Kjetil Haga i Lahell vel.
FOTO: NILS J MAUDAL

Frykter ny ørkenvandring etter Liers RV23-helomvending

I en overraskende kuvending har Liers lokalpolitikere vraket eksisterende RV23-planer og vil nå ha veien i lang tunnel til Viker/E18 - og havner dermed på kollisjonskurs med staten.


Nils J. Maudal

 14.05.18, kl. 09:20
 29.05.18, kl. 15:34


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Den årelange følgetongen om fremdrift og trasevalg for ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier har nå fått en overraskende vri.

I ekstraomgangen som kostnadssprekken utløste, har Liers folkevalgte vendt ryggen til den vedtatt reguleringsplan for Dagslet-Linnes og endret det lokale ønsket for trasevalg. Nå går de for lang tunnel fra Dagslet, gjennom Sørumåsen under Skapertjern og til Viker/E18.

Det ligger derfor an til en frontkollisjon med lokale politikere hvis Staten med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som veieier, økonomisk og politisk ansvarlig, vil bygge RV23 etter eksisterende plan. Og vil sannsynligvis gi ytterligere utsettelse av byggestart og ferdigstillelse. 

LES OGSÅ: Solvik-Olsen lover rask RV23-avklaring

Ga etter for Ap-favoritt

Kostnadsoverskridelsene som følge av dårlig grunn og skjerpede fundamenteringskrav, ga åpning for å bringe Arbeiderpartiets favoritt tilbake på banen: Lang tunnel til Viker/E18.

Noen har brukt den siste tiden til å snakke sammen. På siste kommunestyremøte ble endringen av trase-ønsket vedtatt etter at Høyre motstrebende ga etter for gruppepresset om et samlet lokalt standpunkt.

Her ved Viker ned mot Lierelva og Kjellstad ønsker Liers politikere nå at Rv23 skal knyttes til E18 via en tunnel i Sørumåsen.

Fire scenarier

Den siste lokalpolitiske utviklingen åpner for fire mulige scenarier:

  • Solvik-Olsen/Staten vegvesen synes lang tunnel til Viker er en god ide og slutter seg til lokalpolitikernes ønske. Det legges opp til en smidig detaljplanlegging og minst mulig forsinkelse. Byggestart kanskje i 2020.
  • Solvik-Olsen/Staten vegvesen synes lang tunnel til Viker er en god ide men vil vite mer om kostnader og andre faktorer før de tar en avgjørelse. En eventuell byggestart forsinket til 2021 eller senere.
  • Solvik-Olsen/Staten vegvesen synes lang tunnel til Viker er en dårlig ide og går for Dagslet-Linnes som planlagt med inndekning av kostnadsoverskridelser. Et flertall av Liers politikere aksepterer Statens valg og bygging kommer i gang i løpet av 2019. 
  • Solvik-Olsen/Staten vegvesen synes lang tunnel til Viker er en dårlig ide og går for Dagslet-Linnes som planlagt med inndekning av kostnadsoverskridelser. Det reduserer mulige veivalg videre til E18. Et flertall av Liers politikere aksepterer IKKE Statens valg, finleser lover og regler om lokal arealmyndighet og bruker alle virkemidler for å markere sin misnøye. Byggestart et stykke inn på 2020-tallet. 

Vil ha fortgang

- Vi velger å være positive til enigheten i kommunestyret og håper mest av alt å få fortgang i prosjektet. Vår bekymring er at trafikkmarerittet vi lever med vil vare i nye 10 år, sier Kjetil Haga. 

Han er talsperson for Lahell vel som føler belastningen med 18000 biler som hvert døgn kjører gjennom boligbebyggelsen.

- Jeg snakket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Drammen 1. mai. Han understreket at hvis tunnel til Viker blir valgt må hele RV23-prosjektet tilbake på tegnebrettet. Jeg grøsser ved tanken, sier Haga.

Kjetil Haga markerte Lahell vels standpunkt da han møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Drammen 1. mai. 18

Uansett vil Lahell vel jobbe for midlertidige tiltak for å redusere belastningen. De vil fokusere på tiltak som f.eks. å bygge en miljøgate og har allerede luftet tanken overfor fylkesordfører Roger Rydberg.

- Vi tar med oss dette siste vedtak til et stort møte med de berørte instanser i Røyken 13. juni og legger fram Lier foretrukne valg for veiløsning, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Lang tunnel til Viker (grønn trase) er Lierpolitikernes nye ønske for Rv23 Røyken-Lier.

LES OGSÅ: Het veistrid i Lier: Hvor skal forbindelsen Rv23 - E18 gå?

Hemmelig joker

Det er Solvik-Olsen i egenskap av samferdselsminister, veieier og økonomisk/politisk ansvarlig som har det avgjørende ordet i trasevalg og fremdrift. Men det er fagetaten Statens vegvesen som sitter med jokeren. Det skal mye til om statsråden går mot sin egen fagmyndighet. Og hva mener Statens vegvesen?

- Vi forstår fortvilelsen og ønsker en rask avklaring. Nå har vi laget reviderte kalkyler for de forskjellige alternativene og sendt Samferdselsdepartementet som tar avgjørelsene. Vi mener ekstrarundene med utredninger gir grunnlag for å ta en beslutning, sa avdelingsdirektør Ingunn Foss på et folkemøte på Engersand for noen uker siden.

Men Statens Vegvesen vil ikke fortelle offentlig sine vurderinger.

- Det er unntatt offentligheten. Ønsker departementet svar på flere spørsmål vil vi forsøke å gi det så presist og raskt som mulig, sa prosjektleder Nils Brandt til DRM24 etter møtet.

LES OGSÅ: Utsetter ny RV23 på ubestemt tid etter massiv kostnadssprekk


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE