ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Lærere utsettes for vold og trusler i drammensskolen

Elever både slår, sparker og drapstruer lærere. Omlag 150 rapporter gjennom fem semestre tegner et tøft bilde av skolehverdagen til de ansatte i drammensskolen.


Vegard M. Aas

 17.02.16, kl. 13:07
 22.02.16, kl. 22:27


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Trusler med kniv, spark i ansiktet og verbale drapstrusler er bare noe av det lærerne på skolene i Drammen opplever i arbeidsdagen.

DRM24 har gått igjennom samtlige rapporter som lærere ved skolene i kommunen har rapportert inn i skoleårene 2013, 2014 og 2015. Resultatet er hårreisende.

Totalt er det skrevet nærmere 150 skade-/avviksmeldinger som omhandler utagering, trusler, opptakt til bråk og vold på de fem skolesemestrene DRM24 har bedt om innsyn i.

LES OGSÅ: De alvorligste rapportene fra skolene
LES OGSÅ: 9 av 19 skoler rapporterer ikke hendelser

Flest rapporter på Åssiden

41 av de 142 rapportene Drammen Live24 har gått igjennom kommer fra Åssiden barneskole. Her går omlag 360 elever, og ved flere av tilfellene er det rapportert om slag og spark, spytting og trusler, men også stikking med saks.

 • 19/12-14 - Stakk lærer med saks på juleavslutning
  «Under en avslutning skulle lærer hente to elever som hadde gått ut, den ene eleven slår med noe skarpt i hånda, trolig en saks. Saks gikk gjennom kjole og strømpebukse, lærer fikk sår på låret.»

Ifølge rektoren ved Åssiden skole, Lillann Fanuelsen, skyldes ikke det store antallet rapporter et dårlig skolemiljø, men heller at personalet er flinke på å skrive når noe har skjedd:

- Vi følger regelverket, og det sier at skademeldinger skal fylles ut og følges opp. Vi har enkelte elever som har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud, og disse følger vi nøye opp. Da blir det også naturlig med mange rapporter.

Som skolen i Drammen som skriver flest rapporter, tror ikke Fanuelsen det er snakk om mye underrapportering.

- Vi er gode på å følge rutinene, men det er som mobbing; jeg kan ikke garantere at det ikke er hendelser som ikke er rapportert, men jeg tror ikke det underrapporteres noe i vesentlig grad her på skolen.


PÅ AVVIKSTOPPEN: Åssiden barneskolen har flest voldsrapporter.
FOTO: VEGARD M. AAS / DRM24

- Krevende periode

Hun har vært rektor ved skolen i 19 år, og ser til stadighet at problematikken med vold, trusler og utagering går i bølgedaler.

- Utfordringsbildet går i bølger, og vi har hatt bølger før også. Nå har vi vært inne i en krevende periode, men slike perioder har vi hatt før også. Det er ikke verre nå enn man har sett tidligere, understreker Fanuelsen, og tilføyer:

- Vi tar problemer på største alvor og søker tiltak som er egnet. Vi samarbeider tett med hjemmet, ulike deler av hjelpeapparatet og jobber i team, så ingen er alene med noe som helst her. I alvorlige saker er større deler av hjelpeapparatet inne, både BUP, PPT, barnevern, foresatte og politi dersom det er aktuelt.

Mest alvorlig på Konnerud

De alvorligste rapportene kommer tilsynelatende fra Konnerud skole. Skolen har ca. 440 elever og 40 ansatte, og totalt er det rapportert inn 21 skade-/avviksmeldinger som omhandler utagering, trusler, opptakt til bråk og vold ved skolen.

Ved flere tilfeller skal lærere ha blitt skadd.


ALVORLIGE SKADEMELDINGER: På Konnerud Barneskole skrives de mest alvorlige skademeldingene.
FOTO: VEGARD M. AAS / DRM24

 • 22/1-15 - Forstuet to fingre
  «En elev smalt PC-lokk over fingrene til lærer og slo med en spiss gjenstand, og sparket. Lærer forstuet to fingre.» 

Rektor ved Konnerud skole, Cathrine Wessmann, er usikker på om Konnerud skole har et mer voldelig miljø enn andre skoler i Drammen:

- Det vet jeg ikke. Vi diskuterer ikke forskjellene oss i mellom, men vi er klar over at vi har elever som har en utagerende atferd som til tider er utfordrende. Vi samarbeider med mange instanser for å kunne tilrettelegge godt nok.

- Hvordan opplever du skolemiljøet ved skolen?

- Generelt sett opplever jeg at vi har et godt miljø ved skolen. Om man ser på elevundersøkelser, så får vi tilbakemeldinger på at vi har et godt skolemiljø for elevene og en god utvikling. Vi vil til en hver tid tilrettelegge og ta hensyn, slik at skolehverdagen er trygg for alle. Det er et stort fokus hos oss.

- Hvordan vil de beskrive rapportene som har kommet inn?

- De er av varierende grad. Vi oppfordrer de ansatte til å skrive skademeldinger. Det handler om at vi ønsker en oversikt over skademeldingene og samtidig få sett forløpet i forkant for å kunne sette inn tiltak. Skademeldingene  er viktig for å kunne forebygge, og viktig for de som har vært utsatt for hendelse. Vi bruker de for å gjøre skolene bedre og systematisere utfordringene vi står ovenfor i hverdagen, forteller Wessmann.

Truet med drap og selvdrap

Vestbygda skole på Konnerud har færrest avviksmeldinger blant skolene som har rapportert hendelser, men den ene som kom inn var alvorlig.

 • 14/6-14 - Truet med drap og selvdrap
  «Elev kastet jakke i ansiktet og traff briller som ble ødelagt. truet med vold og slo lærer i ansiktet. Lærer forsøke å innhente elev, da sa elev at han skulle drepe læreren og kollegaen for så å drepe alle på skolen, og deretter ta sitt eget liv.» 

Viftet med skarp kniv

 • 31/1-14 - Viftet med skarp kniv
  «Elev som ikke tilhørte klassen kom tilbake etter å ha blidt bedt om å forlate klassen. Hun truet elever og lærer med skarp kniv, veivet om seg med kniven i hånda. Lærer tok elev under armen, dro eleven mot seg, mot hennes vilje, mens kniven er i den andre hånda.» 

Slik lyder en av avviksmeldingene fra Marienlyst ungdomsskole. Det er rapportert inn 12 skademeldinger på skolen mellom august 2013 og desember 2015. Også her fremkommer det en rekke hendelser som omhandler både drapstrusler og vold mot lærere. 

Drapstruet lærer i Skoger

Ved Skoger barneskole virker ikke situasjonen til å være til det bedre. Skolen har mottatt 23 skademeldinger, og er med det en av skolene i Drammen hvor det rapporteres om flest tilfeller av utagering, trusler, opptakt til bråk og vold. En av disse er å betrakte som alvorlige.

 • 20/8-15 - Truet med å drepe lærerne og ungene
  «Elev truet med å drepe alle lærerne og ungene. Forsøkte å slå, og latet som han skjøt. Elev ville på SFO, men fikk ikke lov. Svarte med å slå lærer i ansiktet.» 

Amok etter å ha byttet pókemon-kort

At fotball- og pókemon-kort skaper hodebry for lærerne er ingen nyhet. Hvordan elever reagerer på lærernes innblanding, er derimot verdt å nevne:

 • 14/5-13 – Amok etter å ha byttet pokemon-kort
  «En elev hadde byttet penger mot pokemon-kort. Lærer skulle snakke med elev om dette, da ble eleven sint, skrek, prøvde å velte bord, stoler og kastet bøker, sekk, støvler og sko mot lærer.» 

LES OGSÅ: Dette er de mest alvorlige skolevold-rapportene
LES OGSÅ: Halvparten av drammensskolene rapporterer ikke hendelser

FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

 


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE