ANNONSE

KVINNETUNGT: Styret i BIR. På bildet ser vi Anne Lise Løvdahl,Bijan Gharakhani,Åse Klundelien, Nasim Rizvi og Hilal Kømurc.
ALLE FOTO: PRIVAT

Kvinnene for første gang i flertall i Buskerud Innvandrerråd

I år er 6 av 10 styremedlemmer i Buskerud Innvandrerråd kvinner. Det store fokuset i år blir kommunevalget.


Hina Aslam

 29.04.19, kl. 14:37
 09.05.19, kl. 22:21


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: - Dette er historisk og jeg er veldig glad for at vi har klart å få med oss kvinnene, sier en fornøyd leder for rådet, Bijan Gharahkhani.

Han har vært leder i 14 år, og forteller at de i 2019 kommer til å satse enda hardere for å få til en vellykket integrering og bedre likestilling.

- Jeg husker godt at i begynnelsen så var det kun en kvinne med, sier Gharahkhani.

Rådet har satset på å få flere kvinner i rådet siden da.

- Innvandrerkvinner blir ofte sett på som å være stakkerslige i Norge. Dette er ikke riktig lenger. Flere og flere engasjerer seg og står på, forteller Gharahkhani, som gir seg som leder neste år.

ÅRSMØTE: Nytt styre ble valg 28. april.

LES OGSÅ:
Bijan gjenvalgt som leder for Buskerud Innvandrerråd

- Ikke alltid vært like enkelt

- Det er vel noen stier som er tråkket nå, og det er enklere for kvinner fra minoritetsmiljøer å både engasjere seg og være synlige i det offentlige rom, forteller Nasim Rizvi fra Drammen, som ble valgt som nestleder i rådet i år. 

Hun er blant de seks kvinnelige styremedlemmene som ble valgt inn i styret.

- Jeg husker hvordan det var da jeg var nyvalgt medlem i BIR, som eneste kvinne med minoritetsbakgrunn fra Pakistan. Det var ikke alltid like enkelt, men det har vært lærerikt, sier hun.

Selv har hun sittet i styret i 14 år. Samtidig er hun nestleder for INLO (Innvandrernes Landsorganisasjon), som er en landsdekkende organisasjon for innvandrere bygget på tvers av ulike nasjoner, kulturer, religioner og etniske grupper. 

- Hva synes du nå om at kvinnene er i flertall?

- Vi er en majoritet og det vil helt sikkert farge rådet, men selv da det var et fåtall med kvinnelige styremedlemmer, har jeg ikke opplevd det som noe hinder. Engasjementet, samfunnsansvaret og kompetansen har allikevel alltid vært det viktigste uavhengig av kjønnsfordelingen i BIR. Det har også alltid vært et stort handlingsrom i rådet, selv om kvinner har vært i et mindretall. Dessuten har vi en engasjert leder som veldig ofte har tilrettelagt for at det skal være flere kvinner i styret, forteller Rizvi.

LES OGSÅ:Integrering: Regjeringen peker på Fjell som problemområde

ÅRSMØTE: Rundt 30 personer møtte opp på årsmøte til BIR.

Satser på valget

Leder Bijan Gharahkhani forteller at de gjennom året vil ha fokus på mange av de samme aktivitetene som før, slik som Gjestebud i Drammen, TV-aksjonen i Buskerud og innformasjonsmøter om valget.

- Målet er å få flere innvandrerer til å stemme ved valget, sier Gharahkhani. 

Samtidig fortsetter de å jobbe med å skape dialog mellom medlemmene og organisasjonopplæring. 

Buskerud innvandrerråd (BIR) er en samordnende paraplyorganisasjon for over 30 innvandrerorganisasjoner med cirka 4.000 personmedlemmer i Buskerud. 
Organisasjonens hovedmål er å skape arenaer hvor forskjellige meninger, folkegrupperinger og kulturer kan møtes.

LES OGSÅ: Nye SSB-tall: Omtrent 1 av 3 drammensere har innvandrerbakgrunn
LES OGSÅ: Store endringer i Buskerud Innvandrerråd
LES OGSÅ:Ønsker Fjell-ungdom i arbeid - nå frir de til bedriftene

 


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE