ANNONSE

BRANN: Det er denne brannen som er grunnlaget for havarikommisjonens ferske rapport.
ALLE FOTO: STATENS VEGVESEN

Kritiserer sikkerheten i Oslofjordtunnelen i ny rapport

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt brannen i Oslofjordtunnelen den 5. mai 2017 og konkludert med at det fortsatt er forbedringspunkter på sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen.


Benedicte Haugaard

 07.11.18, kl. 10:33
 21.11.18, kl. 16:26


ANNONSE
ANNONSE

 

HURUM: Ingen ble alvorlig skadet da et vogntog brant i Oslofjordtunnelen i mai i fjor, men tunnelen ble stengt i flere uker.

I en fersk rapport skriver Statens havarikommisjon for transport at sikkerhetsoppfølgingen i tunnelen har forbedringspotensiale, og det er behov for å prioritere sikkerhetsfremmende tiltak I Oslofjordtunnelen høyt. 

Situasjonen krever også at tunnelens utrustning er best mulig tilrettelagt for selvredning til enhver tid.

Konklusjon

  • Det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning.

  • Det er påvist feil og mangler på tunnelens utstyr som ikke tidligere var avdekket gjennom periodisk tilsyn.

  • Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.

  • Beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen er ikke ajourholdet.

  • Det planlegges eller gjennomføres ikke jevnlige øvelser i henhold til gjeldende forskrift.

IVERKSATTE TILTAK: Tydeligere skilting og merking, hyppigere kontroller og andre tiltak ble gjort etter brannen i Oslofjordtunnelen.

Brann i vogntog

To personer ble reddet ut fra Oslofjordtunnelen etter at et motorhavari endte i en kraftig brann - helt uten forvarsel

Grundige undersøkelser av motoren i vogntoget har avdekket at en lagerskål hadde kommet ut av stilling og tettet for oljetilførselen til opplagringen av den ødelagte råden. Deler av drivstoffsystemet ble skadet og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget.

- Årsaken til brannen i både dette vogntoget og det som brant i 2011 var vanskelig å avdekke før brannen var et faktum. Undersøkelsen har vist at sikkerheten i Oslofjordtunnelen påvirkes av at det velges riktig tilpasset og godt vedlikeholdt materiell til transportoppdrag gjennom denne. Trafikkmengden er økende, og begge hendelsene viser at det i noen tilfeller er en utfordring å forhindre kjøretøybranner, står det i rapporten.

LES OGSÅ: 
Vegvesenet iverksetter flere tiltak i Oslofjordtunnelen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE