ANNONSE

FOTO: ARKIVBILDE

Veterinær tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven

Må svare for forsikringsbedrageri, grovt underslag, brudd på dyrevelferdsloven, matloven, bokføringsloven, ligningsloven og merverdiavgiftsloven.


Roy Hansen

 12.11.19, kl. 23:41
 25.11.19, kl. 21:49


ANNONSE
ANNONSE

 

EIKER: Veterinæren er også tiltalt for å ha avgitt uriktig forklaring når rettsaken starter fredag. Det er satt av 15 dager til behandling av en svært omfattende sak.

Ifølge tiltalen er forsikringsbedrageriet fordelt på 19 forsikringstilfeller og beløper seg til minst 290.601 kroner gjennom utbetalinger fra flere forsikringsselskap. Ifølge tiltalen har veterinæren i en rolle som daglig leder underslått 190.281 kroner fra en virksomhet. Veterinæren er også tiltalt for å ha unnlatt å bokføre inntekter på vel 3,16 millioner kroner.

Veterinæren ble i september 2016 siktet av Økokrim for underslag og satt den gang over to uker i varetekt. Påtalemyndigheten har brukt over to år på å etterforske saken. Tidligere i år tok Økokrim ut tiltale mot mannen.

En fagdommer og to lekdommere skal i Kongsberg og Eiker tingrett ta stilling til om veterinæren har gjort seg skyldig i en rekke alvorlige lovbrudd, særlig av økonomisk karakter, men også lovbrudd knyttet til dyr.

Skjønnhetsoperasjoner

Tiltalen er hele syv sider lang og blant de mange tiltalepunktene er forsikringssvindel, falsk anmeldelse av kollegaer, falsk forklaring og skjønnhetsoperasjoner knyttet til hunder, samt triksing med hundepass og vaksiner.

Veterinæren skal ved en rekke anledninger ha bistått velrennomerte oppdrettere av schæferhund med «skjønnhetsoperasjoner» av ører og hale, med det formål å bedre hundenes eksteriør. Oppdretterne har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale utstillingstitler med sine hunder.

Veterinæren risikerer foruten tilbakebetaling av urettmessige inntekter både tap av stilling og tap av rettigheter til å inneha styreverv, samt ledende stillinger i liknende firmaer i fremtiden.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE