ANNONSE

UOPPKLART: Forsvinningen av Therese Johannesen i Drammen i 1988.
FOTO: ARKIVBILDE / PRIVAT

Anbefaler ikke videre etterforskning av Therese-saken

- Ikke grunnlag for å iverksette ytterligere etterforskning eller søk, uttaler Kripos.


Redaksjonen

 12.11.19, kl. 11:20
 26.11.19, kl. 16:38


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I 2017 anmodet politimesteren i Sør-Øst Kripos ved Seksjon for alvorlige uoppklarte saker (også kalt Cold Case-enheten) om å vurdere muligheter for en oppklaring i den såkalte Therese-saken.

Tirsdag 12. november overleverte Kripos sin rapport til Sør-Øst politidistrikt. Hovedkonklusjonen i rapporten er at muligheten for en oppklaring av saken er svært begrenset. Det anbefales derfor ikke videre etterforsking i saken.

Det var 3. juli 1988 at ni år gamle Therese Johannessen forsvant fra bydelen Fjell i Drammen. Til tross for omfattende politietterforskning og en rekke leteaksjoner har Therese aldri blitt funnet.

- Vi har gjennom det siste året gjort det vi kan for å se etter muligheter for å finne svar på hva som skjedde med Therese. Det har vært viktig for oss å foreta en grundig gjennomgang av saken, men også gi en ærlig tilbakemelding til politidistriktet. Vi har stor forståelse for at de pårørende ønsker svar, men dette handler også om ikke å gi falske forhåpninger. Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål i saken, men vi ser ikke hvordan politiet nå, mer enn 30 år senere, skal kunne belyse disse tilstrekkelig, sier leder for Kripos sin Seksjon for alvorlige uoppklarte saker, Espen Erdal.

Flere tusen tips

Det ble i 1988 satt inn store ressurser i letingen og etterforskingen for å få et svar på hva som hadde skjedd med Therese. Siden den gang har det innkommet flere tusen tips, 4000 personer har vært underlagt rundspørring, og mer enn 2000 personer har vært avhørt under etterforskningen.

- Det har hele tiden vært et mål å finne Therese, og få svar på hva som skjedde da hun forsvant en juli-dag for over 30 år siden. Først og fremst for å gi et svar til de pårørende, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas.

Selv om etterforskingen er avsluttet, er tips som senere er kommet inn blitt sjekket ut fortløpende. Ingen av disse tipsene har gitt politiet eller de pårørende noen svar på hva som skjedde.

- Det har vært viktig for politiet å få gjennomgått saken på nytt for om mulig å gi et svar til de som er direkte berørt av saken. Vi har fått en grundig gjennomgang av de undersøkelsene som er gjort det siste året, med den kompetansen og kapasiteten som ligger i Kripos. Målet med undersøkelsene Cold Case-gruppen har gjort, har vært å få en total gjennomgang av det omfattende etterforskingsmaterialet som er tilgjengelig i saken for å vurdere om det kan ligge et svar på hvorfor og hvordan Therese Johannessen forsvant i 1988. Ut fra de anbefalingene politiet har fått, er det ikke grunnlag for å iverksette ytterligere etterforskning eller søk. Det innebærer at det ikke - så sant det ikke framkommer ny og vesentlig informasjon – vil bli gjort ytterligere etterforskingsskritt i saken, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen.

Slipper straffeansvar

Drap begått før 1. juli 1989 er foreldet, og foreldede forhold kan ikke forfølges av det offentlige. Det betyr at man ikke kan etterforske eller bruke tvangsmidler mot noen dersom det er klart at straffeansvaret er foreldet. Therese Johannesen er fortsatt registrert som savnet i politiets registre.

- At saken er foreldet innebærer at enkeltpersoner som sitter på vesentlig informasjon kan tre fram med den uten straffeforfølgelse. Pårørende ønsker først og fremst et svar på hva som har skjedd med Therese Johannessen, avslutter Abrahamsen.

LES OGSÅ:Gjenopptar etterforskningen av Therese-saken


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE