ANNONSE

Statsbudsjettet: Krafttak mot arbeidslivskriminalitet hos Skatteetaten i Drammen

Skatteetaten i Drammen styrkes med 17,5 stillinger i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.


Redaksjonen

 07.10.19, kl. 12:52
 11.10.19, kl. 23:01


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 56 steder i landet, og Drammen er et av disse stedene, melder Drammen Høyre, Drammen Frp, Drammen KRF og Drammen Venstre i en pressemelding.

Omleggingen medfører en styrking av arbeidsgiverkontrollen og skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Arbeidsgiverkontrollen er myndighetenes mulighet til å kontrollere at bedriftene rapporterer og betaler inn korrekt skatt og arbeidsgiveravgift for sine ansatte.

Kontrollen er et sentralt verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet. Overføring av skatteoppkreveransvaret til Skatteetaten sikrer også likere behandling av skatteyterne og styrker rettsikkerheten for den enkelte skatteyterne.

- Det er god distriktspolitikk å bygge opp statlige arbeidsplasser med solide fagmiljøer i hele landet. Dette blir trygge arbeidsplasser med et spennende fagmiljø for kunnskapsarbeidere, uttaler Høyres Fredrik Haaning i Drammen.

Stedene er valgt ut fra hvor Skatteetaten har kontorer etter den siste endringen (som pågår ut 2019). Det er så tatt utgangspunkt i hvilke fagmiljøer som allerede finnes på de ulike skattekontorene og forsøkt å koble det med tilgjengelig kompetanse fra omliggende skatteoppkreverkontor.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE