ANNONSE

DOBESØK I DET FRI: De sanitære fasilitetene kommunen stilte til disposisjon fungerer i beste fall med begrenset hell: Her gjør en kvinne sitt fornødne i buskene - ved siden av toalettene - til en turgåers store forskrekkelse.
FOTO: LESERBILDE / ALEXANDER JANSEN / DRM24

Kommunesponset romleir i oppløsning: Ny tiggerleir i sentrum

Kirkens Bymisjon og politikerne som bevilget penger til romleiren ved Tangenkaia gir tiltaket de beste skussmål. Men flere ting tyder på en heller begrenset effekt av kommunens tilrettelegging.


Alexander Jansen

 09.09.19, kl. 19:29
 25.09.19, kl. 08:12


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Forrige uke omtalte DRM24 den nye romleiren i forbindelse med krass kritikk fra Frps ordførerkandidat Ulf Erik Knudsen, som karakteriserte det hele som en «forslumming av byen og belønning av ulovlig opphold». 

I etterkant har reaksjonene vært mange, og delte. De fleste positive tilbakemeldingene fra både lesere og politikere, innebærer at man har flyttet problemet med camping og forsøpling ut av sentrum til sjenanse for naboer, til et eget og mer egnet sted med mer ordnede og tilrettelagte forhold.

- Det er positivt at man har fått en plass med et sosialt miljø hvor man kan se de på en annen måte enn bare i tiggerrollen. Det var flere som fryktet rundstjæling og forsøpling i området her da plassen ble etablert, og folk som var redde for skolebarna som skulle gå forbi på veien her. Men vi har ikke fått noen klager i etterkant, sier prosjektleder Richard Søderholm i Kirkens Bymisjon.

_MG_3195.jpgER TETT PÅ: Richard Søderholm, sammen med en miljøarbeider i fulltidsstilling som er romkvinne og tidligere tigger, følger opp det praktiske ved romleiren daglig. Finansieringen er det Drammen kommune som står for.

Ny leir på pendlerparkering

Søderholm forteller om positive tilbakemeldinger fra Bane NOR på togstasjonen, Marienlyst skole og Tollboden Hotell som opplevede romfolkets tilstedeværelse som belastende. Der er de nå borte. Men i hvor stor grad problemet har blitt flyttet ut av sentrum er høyst diskutabelt. 

Den siste uken er det gjort obervasjoner som tyder på at rombefolkningen selv ikke er like fornøyd med fasilitetene på Tangen som det har blitt gitt utrykk for i lokalpressen tidligere. En gruppering fra romfolket har nemlig etablert leir på pendlerparkeringen ved Nybyen på Strømsø, hvor det henges opp klær til tørk, lages mat og soves på lasterampa på den gamle godsterminalen. 

DRM24 har selv vært på stedet og observert leir-virksomheten over flere dager, både morgen og kveld. Bane NOR er også kjent med forholdet, etter tilbakmeldinger fra pendlere som bruker parkeringsplassen. Kirkens Bymisjon derimot, har ikke hørt om dette. 

- Nei, det var nytt for meg. Vi er vanligvis de første til å høre om dette hvis det dukker opp noe nytt, sier Søderholm til DRM24.

ertyutr.JPGMIDDAG OG SOVEPLASS: Her har tiggerne slått leir på pendlerparkeringen på Strømsø med liggeunderlag, puter og bærbar komfyr. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

ny_tiggercamp.JPG

Turgåere reagerer på dobesøk i det fri

Til tross for nye toalettfasiliteter, søppelcontainer, strøm og «innlagt» vann på Tangenkaia har romfolket allikevel skapt negative reaksjoner fra folk i området. Flere turgåere har kontaktet DRM24 med opplysninger om at tiggerne heller gjør fra seg i buskene utenfor toalettene, enn å faktisk bruke toalettene. 

- Jeg var en tur på havna med datteren min for å se på båtene som lå der. Jeg snudde meg rundt, og så en dame som kastet søppel i containeren, og tenkte at det var bra. Så ble jeg stående og se, og da går hun bak containeren, trekker ned buksa og setter seg ned. Jeg tenkte at dette var da veldig merkelig når toalettet står rett ved siden av. Det virker ikke som hun brydde seg om at det stod folk ikke langt unna, forteller en kvinne som ønsker å være anonym.

Forholdet ble dokumentert i videosnutten under:


- Vanskelig å forklare

Dette er ikke noe nytt for Kirkens Bymisjon. Ifølge Richard Søderholm som har det overordnede ansvaret for den praktiske håndteringen av leiren, er dette et område man driver «pågående voksenopplæring» på. 

- Det virker jo helt totalt fjernt, og kan være vanskelig å forklare. Det kan være flere årsaker til hvorfor det blir gjort sånn der og da, men ting er dessverre ikke perfekt, sier Søderholm.

Han påpeker at når det gjelder søppel, er det lite å utsette på området, og at containeren brukes flittig.

_MG_3171.jpgIKKE ENKELT: Richard Søderholm i Kirkens Bymisjon forteller at han er kjent med at det urineres utenfor doene, men mener det ikke gjøres noe «mer» enn det, slik som har vært tema tidligere. - Uansett er det uakseptabelt, og det har jeg gitt beskjed om, sier han. Toalettene blir tømt en gang i uka.

- Lever i nuet, tenker ikke konsekvenser

- Er romfolket kjent med hvilken oppmerksomhet tilstedeværelsen i bybildet genererer, og hvor betent dette temaet er? 

- Det er en av mine hovedoppgaver å forsøke å gjøre dem oppmerksomme på det, og at dem ikke skal sage over den greina dem sitter på, sier Søderholm.

- Forstår man da hvor uheldige signaleffekter små ting som dette gir?

- Det er det vi forsøker å passe på. Men romfolket lever 100% i nuet. Det som virker fornuftig i det ene sekundet er det man gjør, uten å tenke over konsekvensene. De lever fra hånd til munn og her og nå, sier Søderholm.

- Vi forsøker å kommunisere at folk ser på dere og følger med, og det er de samme menneskene som gir dere penger og arbeidsoppdrag, sier han.

- Hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn

Frps Ulf Erik Knudsen «trodde knapt sine egne øyne» da han fikk presentert videoen av romkvinnen som gjorde sitt fornødne ved siden av toalettene. 

- Jeg tenkte at dette kan ikke være sant, og må si jeg reagerte svært sterkt. Vi vet at det kan være enkelte flyktninger fra avsidesliggende steder i Afrika som kan ha vanskelig for å forstå vestlig dokultur, men min erfaring fra Øst-Europa er at det er helt vanlig å gå do, sier Knudsen. 

- Jeg synes det er graverende og uakseptabelt, og ikke noe som hører hjemme i et sivilisert samfunn. Dette viser at det eneste som løser tiggerproblemet er bortvisning og hjemsending, sier Knudsen, som vil innføre tiggerforbud.

Han håper at de nye opplysningene nå vil bidra til at bystyret reviderer sitt syn på tilretteleggingen. 

- Dette er et miljøproblem som må håndteres, sier Knudsen.

- Men utifra dagens forutsetninger som ikke innebærer et flertall for tiggerforbud, er det ikke en fordel at man samler grupperingen på et egnet sted?

- I lys av politikken de andre partiene har ført er det selvsagt det som er minst ille, men vi ønsker dem altså hjem til Romania, sier Knudsen.

DJI_0793.jpgSTRIDENS KJERNE: Romfolkets foreløpige tumpleplass på Tangen, velsignet av kommunen med 500.000 kroner i avsatte midler. 

- Ansvar for de som oppholder seg her

Det var Krf ved Odd Gusrud og Billy Taranger som lanserte forslaget som nå er blitt satt ut i livet etter å ha fått bred tilslutning i bystyret, med unntak av Frp. Taranger har selv vært tilstede for å se på forholdene, og mener alle er strålende fornøyd.

- Jeg har selv sett at de tømte søppel og gjorde rent toalettene. Jeg så at de snakket sammen og etter forholdene hadde det koselig, sier Taranger.

Han understreker at de 500.000 kronene bystyret bevilget ikke går til tiggerne, men til fasilitene og de som jobber med dem i bymisjonen.  

- Hva tenker du om reaksjonene som har kommet?

- Det kan ikke være noe stort problem. Det var helt uholdbart slik det var, så uansett hvordan man snur og vender på det er det en bedre situasjon nå, sier Taranger.

Men også han har et håp om at romfolket på sikt skal vende hjem.

- Vi må prøve å hjelpe mennesker der de bor, og vi må håpe at forholdene blir bedre i hjemlandet. Men så lenge de kommer hit er det bedre at de har ordnede forhold, sier Taranger.

Også Arbeiderpartiet stilte seg bak forslaget fra Krf i bystyret. Gruppeleder Eivind Knudsen mener at kommunen uansett har et ansvar for de som oppholder seg i byen. Han mener derfor tilretteleggingen er en en bedre holdning enn «tuppe folk på hue og ræva ut»-holdningen.

- Det er ingen ting som tyder på at det ved tilrettelegging kommer fler, og ingen ting som tyder på at det ved å ikke tilrettelegge kommer færre. Men vi vil gjerne ha systemer som bidrar til mindre tigging, sier Knudsen.

 - Vil dere fortsette å bruke penger på dette?

- Vi er opptatt av best mulig resultat, og at vi sørger for fasiliteter som ikke er til sjenanse for andre som bor her. Vi er også villige til å se på andre løsninger, sier Knudsen.

Tillater ikke camping

Ifølge Søderholm har man innført noen regler i tiggerleiren på Tangen. Det innebærer blant annet at camping i form av campingvogner og store telt ikke er tillatt.

- Plassen er ment som er parkeringstilbud for de som har bil og overnatter i dem. De kan ikke lage seg permanente løsninger, sier Søderholm.

Han påpeker at de som bruker tilbudet, som er øremerket nettopp romfolket, er veldig fornøyde.

- Her kan de stå i fred og ro, de ønsker ikke å være til sjenanse, sier han.

_MG_3173.jpg

- Ikke håp om A4-borgere

Søderholm mener romfolkets tilstedeværelse er en ufravikelig del av det moderne Europa. Antallet romfolk i byen skal imidlertid holde seg stabilt, og har vært stabilt de siste årene. 

- Det er stort sett kjente fjes, men det kan komme tilreisende ved spesielle arrangementer i byen. Så mantraet til Frp om at tallet øker og øker på grunn av tilrettelegging, stemmer ikke. Da ville byen vært teppelagt av tiggere, sier Søderholm. 

Han mener tilbudet handler om å gi gruppen et minstemål av verdighet, og kontinuerlig oppfølging for å holde ting noenlunde i sjakk.

- Dette er en veldig spesiell gruppe som alltid har vært preget av rotløsheten, og befinner seg helt nederst på rangstigen i samfunnet. Livet handler om å klare seg på gata, og at dette skal bli A4-borgere er ikke vits i å tenke på engang, sier Søderholm.

Etter det midlertidige tiltaket på Tangenkaia opphører i månedsskiftet oktober/november, starter bymisjonen opp igjen akuttovernattingen i Tollbugata, som har vært det innvendige overnattingstilbudet vinterstid de siste årene.

LES OGSÅ: Frp-Knudsen om tiggerleir: - En forslumming av byen!


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE