ANNONSE

STOKKER OM: Rådmann Elisabeth Enger flytter nå rundt på ansatte som følge av corona-behov.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Kommunen varsler corona-omdisponering av ansatte

Nå flyttes det rundt på ansatte i kommunen. Flere har fått nye arbeidsoppgaver. En sentral bemanningsenhet sørger for at ansatte omdisponeres.


Redaksjonen

 25.03.20, kl. 21:21
 06.04.20, kl. 13:59


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det melder Drammen kommune onsdag.

– Drammen kommune har behov for å flytte ansatte til avdelinger som har økt behov. Per i dag gjelder dette primært innen helse og omsorg, men dette vil være aktuelt også for mange andre tjenester, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Frivilligkoordinatorene i de ulike kommunedelene har blant annet fått tilført bemanning fra skoler og barnehager til å bistå i arbeidet med å koordinere den frivillige innsatsen i kommunen, sier Kjersti Tveit Nergaard, rådgiver i Organisasjonsutvikling, utvikling og digitalisering.

De skal både ivareta brukernes behov og sikkerhet, medarbeidernes rettigheter og organisasjonens behov for effektivitet i dette arbeidet.

- Vi arbeider med å skaffe oversikt over både behov og tilgjengelige ressurser i kommunens organisasjon. I tillegg har vi tett kontakt med de som mobiliserer frivillig bistand inn til kommunen. Av de frivillige som har meldt seg for innsats, er det en betydelig andel med helsefaglig bakgrunn, som kommunen trenger i tida framover, sier Nergaard.

Og legger til:

– Hovedtillitsvalgte og verneombud stiller seg bak de grepene man har tatt for å organisere dette. Vi kommer til å trenge mange ressurser og et mangfold av kompetanse i tida framover. Kritiske tjenester, som for eksempel innen helse og omsorg, skal prioriteres.

LES OGSÅ: Over 8.000 arbeidsledige i Drammen, Lier og Eiker

Tilgjengelige ressurser

Per nå er det mange tilgjengelige ressurser, som er klare til å bidra ute i kommunens virksomheter.

– På grunn av kapasitetsutfordringer i disse dager har vi opprettet et system, der lederne i Drammen kommune kan melde inn behov for kvalifisert arbeidskraft, sier rådgiver i Organisasjonsutvikling, Cecilie Loe-Eriksen.

– I tillegg er det rigget et system, der vi får inn tilgjengelige ressurser fra tre ulike steder: interne som har ledig kapasitet som midlertidig omdisponeres, kvalifisert helsefaglig personell som har meldt seg via frivilligheten og eventuelle ressurser fra vikarbyråer Drammen kommune har rammeavtaler med.

LES OGSÅ: Vil fjerne bompengene og kutte feite lederlønninger

Forene behov med tilgjengelige ressurser

I bemanningsenheten er det tre personer fra kommunens Organisasjonsutvikling, utvikling og digitalisering som har hovedansvaret. I tillegg er det flere medarbeidere fra Kompetansesenteret som bidrar.

Bemanningsenheten skal bidra til å forene behov med tilgjengelige ressurser. Sammen med Personal og førstelinjetjenesten sørger de for at alle har godkjent politiattest, får riktig arbeidsavtale, blir registrert og får tilgangene til fagsystemene de trenger.

LES OGSÅ: Trenger du handlehjelp? Kommunen gir corona-bistand


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE