ANNONSE

FRI SIKT: Her er det fri sikt i 30 meter takket være at hekken er dratt inn på eiendommen i krysset, kunne politioverbetjent Øystein Kvernes, seksjonsleder Marit Nyhus og Roger Humlebekk, konstatere.
ARKIVFOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Kommunen oppfordrer: - Klipp hekken før skolestart!

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.


Redaksjonen

 10.08.18, kl. 09:22
 16.08.18, kl. 07:50


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Det er en god vane å klippe hekker og annen vegetasjon jevnlig og særlig tidlig i august, slik at veien til barnehage, SFO, skole og idrettsanlegg blir tryggest mulig for både de minste trafikantene og oss alle andre.

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, kan kommunen gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, kan klippingen bli gjennomført for grunneiers regning.

LES OGSÅ: Klipp hekken din før kommunen gjør det!

Klipp hekken

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon er gode naboer. Kommunen kan ikke ta praten for deg dersom du mener nabohekken bør klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet eller hekken.

Kommunen oppfordrer folk til å hjelpe naboen også, særlig for de eldre og de som har problemer med å gjennomføre jobben selv.

- Selv om vi gjør vårt beste, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, skriver Nedre Eiker kommune.  

- Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem eller du kan varsle direkte selv. 

LES OGSÅ: Vannlekkasje skapte synkehull - sentrumsgate stengt


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE