ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO / GETTYIMAGES

Kommunen frir til lokale matleverandører

Hvert år handler Drammen kommune mat og drikke for 20 millioner kroner. Nå er tanken at det skal komme det lokale næringslivet til gode.


Redaksjonen

 16.09.20, kl. 09:03
 23.09.20, kl. 19:27


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: - Vi ønsker å komme i kontakt med små og mellomstore leverandører og produsenter av mat og drikke, som normalt ikke leverer til kommunen eller deltar i anbudsprosesser, uttaler Drammen kommune på sine hjemmesider.

Kommunens storkjøkken Ernæring og kjøkkendrift produserer selv mat til kommunens virksomheter, institusjoner, boliger og kafeteriaer. Virksomheten har produksjonskjøkken både i Svelvik, Mjøndalen, Solbergelva og i Drammen.

I løpet av 2020 skal kommunen nå starte opp anskaffelsesprosesser for å dekke råvarebehovet for:

  • Fisk og fiskeprodukter

  • Kjøtt og kjøttprodukter

  • Meieriprodukter

  • Brød og bakeriprodukter

  • Frukt, grønt, fugl og fjørkre

20 millioner

Tilsammen utgjør dette innkjøp for omlag 20 millioner kroner i året. Nå ønsker kommunen en økt andel økologiske produkter og råvarer av god kvalitet.

- Kortreist mat er lokal mat. Mat som er produsert i nærheten av forbruker. Dette har mange miljøfordeler, og nærhet til produksjonsstedet gir større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet. I tillegg støtter man lokalt næringsliv, sier Jarle Kristoffersen, virksomhetsleder Ernæring og kjøkkendrift i Drammen kommune.

Han påpeker at lokal matproduksjon fører til mindre transport.

- Det er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av transporten, som veibelastning, lokal forurensing i form av svevestøv og veisalt, veibelastning og ulykker, sier Kristoffersen.

Vinn-vinn

- Dette tiltaket er et godt eksempel på hvordan ny anskaffelsesstrategi kan omsettes til konkret handling. For å lykkes tror vi på dialog, der vi sammen med aktørene i næringslivet kan finne de gode vinn-vinn løsningene, sier Toril Lislien, kommunalsjef Næring og arbeid i Drammen kommune.

Historisk sett har det vært et fåtall store aktører som konkurrerer om de samme kontraktene i hver eneste konkurranse.

- Jeg tror derfor vi bør vurdere å ta grep som øker konkurransen i markedet og gjør det enklere for mindre aktører å få innpass i våre kontrakter, sier Morten Deol, virksomhetsleder anskaffelser i Drammen kommune.

Mer informasjon om tiltaket finnes på hjemmesidene til Drammen kommune.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE