ANNONSE

FORNØYDE: Fagsjef Eskil Lobben i helseavdelingen og fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen er godt fornøyde med at klagesaker nå behandles raskere.
FOTO: FYLKESMANNEN I BUSKERUD

Klagesaker behandles raskere hos Fylkesmannen

Flere saker og raskere svar. Det er fasiten etter intens jobbing med å korte ned saksbehandlingstiden på klagesaker innen helse og omsorg hos Fylkesmannen i Buskerud.


Redaksjonen

 16.04.18, kl. 09:57
 11.05.18, kl. 12:56


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: Svært lang saksbehandlingstid på klagesaker på helse- og omsorgstjenester har vært en utfordring for Fylkesmannen i Buskerud i flere år.

Det går utover rettsikkerheten for dem som må vente lenge på endelig svar på sin klage. Det er også uheldig for kommuner som må endre praksis i tråd med avgjørelser fra fylkesmannen.

I 2016 ble det satt inn ekstra ressurser, men fra 2017 har avdelingen jobbet innen rammen av ordinær bemanning, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

- Vi har jobbet ekstra med å fjerne flaskehalser, og at jurister og helsepersonell jobber enda mer sammen, forklarer Une Borg Kjølseth, fungerende avdelingsdirektør helse-, sosial- og vergemålsavdelingen.

Saksbehandlingstiden er derfor nå innenfor kravene fra helsetilsynet.

Klarere språk

I tillegg til å redusere etterslep på saker, har Fylkesmannen i Buskerud jobbet med maler for å gjøre brevene enklere og bruke et språk som er lettere å forstå for mottakeren. Innsatsen har også gitt positive resultater internt.

- Om vi måler trivsel basert på sykefravær, er det ingen tvil om at stemningen nå er bedre i avdelingen. Her er det mye latter og glede, smiler Kjølseth.

Stor utskifting

De siste årene har det vært flere endringer i ledelsen i avdelingen, men også mange endringer i bemanningen.

- Avdelingen har nå rekruttert mange svært dyktige ansatte, og i tillegg har vi heldigvis klart å holde på mange av våre dyktige medarbeidere. Buskerud blir en del av det store nye embetet som dekker hele Viken og Oslo regionen fra 2019, og vi ser frem til en spennende tid fremover, avslutter Kjølseth.

Rettighetsklager innen helse og omsorg:

I 2014 behandlet avdelingen 142 rettighetsklager innen helse og omsorg.78 ble behandlet innen 3 måneder.

I 2015 behandlet avdelingen 167 rettighetsklager. 38 prosent ble behandlet innen 3 måneder.

I 2016 behandlet avdelingen 191 rettighetsklager. 28 prosent ble behandlet innen 3 måneder.

I 2017 behandlet avdelingen 211 rettighetsklager. 56 prosent ble behandlet innen 3 måneder.

I løpet av de tre første månedene i 2018 har avdelingen behandlet 73 rettighetsklager, og 86 prosent av sakene er behandlet innen 3 måneder.

LES OGSÅ: RV23 blir to milliarder dyrere enn først antatt


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE