ANNONSE

NØTT: Hvor ny firefelts veitrase skal gå i ytre del av Lier mellom riksvei 23 (foran) og E18 (bak) er høyst uklart.
FOTO: NILS J. MAUDAL

Inkluderer E18-forbindelsen i RV23-prosjektet

Samferdselsdepartementet varsler at de vil se prosjektet under ett for å kunne få ned prosjektkostnadene og «sikre rasjonell gjennomføring».


Redaksjonen

 18.05.18, kl. 09:35
 29.05.18, kl. 15:34


ANNONSE
ANNONSE

 

RØYKEN/LIER: Departementet foreslår å justere RV23-prosjektet etter at grunnforholdene på Dagslett-Linnes har vist seg å være mer krevende enn tidligere antatt.

- Regjeringen vil derfor utvide planarbeidet slik at man nå ser prosjektet i sin helhet frem til E18. Dårlige grunnforhold har medført en kostnadsøkning på nærmere 850 millioner kroner sammenlignet med det som var kjent da Stortinget tidligere behandlet utbygging av veistrekningen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror det er penger å spare på å slå sammen flere parseller til et prosjekt, uttaler departementet i en pressemelding.

Hvilken løsningen som velges, er som omtalt tidligere denne uken fortsatt uklart. Her lå det an til at regjeringen og Liers lokalpolitikere havnet på kollisjonskurs etter Liers helomvending.

- Jeg håper og tror på godt samarbeid med lokale myndigheter slik at vi sammen finner best mulig løsning for alle parter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen lover rask RV23-avklaring

Ny utredning

Statens vegvesen gis nå i oppdrag å videre utrede alle relevante traséalternativ. Etter dette vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget med et samlet opplegg for utbygging og finansiering av riksvei 23 på strekningen fra Dagslett, til kryss med E18.

- Det kan selvsagt oppleves utfordrende at vi må endre prosjektet Dagslett-Linnes, men gevinsten er at vi nå jobber for løsning helt frem til E18 når vi først er i gang. Erfaringer i andre prosjekt viser at det både gir oss mulighet for kostnadskutt og redusert anleggsperiode, uttaler Solvik Olsen.

Departementet vil også komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan gjelden til bompengeselskapet skal behandles.

LES OGSÅ: RV23 blir to milliarder dyrere enn først antatt


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE