ANNONSE

ULOVLIG? Denne traktoren freser snø fra Holmen- og Strømsøbrua og ut i elva.
FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Full forvirring rundt Fylkesmannens regler for snødumping

Vinteren 2018 ble det forbudt å kvitte seg med snø i elva, med mindre man hadde fått tillatelse fra Fylkesmannen. I helga skjedde det igjen, men ingen kan svare på om det er ulovlig.


Benedicte Haugaard

 06.02.19, kl. 09:30
 15.02.19, kl. 17:24


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: - Det stemmer at Vegvesenets brøytebiler freser snø rett ut i elva, men det er kun når den er fersk, sier Anita Tveiten ved Statens Vegvesen.

Og det er nettopp dette som skaper forvirring blant brøytemannskapet i 2019. Kommunen og Vegvesenet har tidligere fått dispensasjon til å dumpe ren og fersk snø i elva, men i fjor vinter ble all snødumping i elva forbudt. Dette fordi snø fra sterkt nedbygde og trafikkerte områder i byer og industriområder kan inneholde både miljøgifter og avfall.

- Jeg vil ikke kalle dette snødumping. Dette er ikke snø som er lagret noe sted over lengre tid, eller som har mellomlandet i hauger. Det er forskjell på fresing av fersk snø og dumping av skitten snø, mener Tveiten.

Ny problemstilling

Ifølge rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Jonas Torp, er det uvisst om Vegvesenet har mottatt tillatelse til å drive snøfresing på bruene i Drammen. Fylkesmannen er lokal forurensningsmyndighet, og kan derfor gripe inn når det er fare for forurensning.

- Jeg kan ikke si jeg har sett noen søknad eller innvilget noe på dette, men jeg er heller ikke sikker på om at det de gjør er ulovlig. Dette er en ny problemstilling vi ikke har sett på, og det må tas opp til diskusjon hos Fylkesmannen.

Prøver og feiler

Torp sier man fortsatt befinner seg i fasen hvor man prøver og feiler, og sier at hver sak er individuell - til tross for at relativt fersk snø på bruene i Drammen kan inneholde både salt, eksos, miljøgifter og plastavfall.

- Disse reglene kom jo i fjor, så det er mye som må tilpasses. Statens Vegvesen har tydeligvis tolket reglene til at det er lov, og vi ser jo selv at det er visse forskjeller på dumping og fresing, spredning og punktutslipp. Dette må vi se mer på, sier han. 

IKKE REN: Snøen som havner i elva er langt ifra ren, og inneholder både salt, eksos og søppel. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

- Alternativet blir å stenge 

Tveiten sier alternativet er å stenge alle bruer i landet ved snøfall dersom det ikke skal være lov å frese nysnø i elva.

- Vi har ikke noe lagerplass på bruene, og har ikke tid til å kjøre den bort. Dette gjelder samtlige bruer i hele landet. Skal vi stenge bruene når det snør da?

Forbudt i fjor

Det var i februar i fjor at kommunens entreprenør Aktiv Veidrift ble bedt om å stanse dumpingen fra Holmennokken umiddelbart etter at gammel og forurenset snø havnet i elva

Det førte til at kommunen ble kalt inn på teppet hos Fylkesmannen, som nå har skjerpet inn regelverket ytterligere.

- I kyst- og elvekommunene er det særlig mange bekymringer og problemstillinger knyttet til dumping av snø i elv og sjø slik det delvis gjøres i distriktet. Fylkesmannens erfaring er at opprettelse og godkjenning av snødeponi håndteres svært ulikt rundt i kommunene, uttaler Fylkesmannen i en pressemelding.

Bilderesultat for drm24+snødumpingFORSKJELL: Både rådgiver hos Fylkesmannen og Statens Vegvesen mener det er forskjell på punktvis dumping og fresing/spredning. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

Må godkjennes og reguleres

Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller være forurenset og inneholde avfall, blant annet plast. Deponering av snø på land og dumping av snø i sjø og vassdrag vil derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven, hvor Fylkesmannen er myndighet.

Kommunene må derfor uttarbeide en beredskapsplan for håndtering av snø, slik at det ikke dumpes og deponeres på uegnede områder som igjen kan føre til forurensning av grunn og vann. Planen må godkjennes og området reguleres før snødeponeringen starter.

- Det må tilrettelegges for egnede områder for deponering av overskuddssnø, og områdene skal vurderes på bakgrunn av bestemmelser etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, uttaler Fylkesmannen. 

- Gjør som vi får beskjed om

Pressesjefen i Drammen kommune, Gard Nybro-Nielsen ønsker ikke å kommentere hva han mener om Vegvesenets snødumping i elva. 300 meter unna Strømsø- og Holmenbrua ligger bybrua som kommunen er ansvarlig for, og de kjører snøen til deponi.

- Vi gjør som vi får beskjed om fra Fylkesmannen, og måker på vanlig vis ved at vi pløyer snøen ut til sidene, henter den og kjører til deponi. Vi driver ikke med fresing over kanten.

LES OGSÅ: Nå må kommunen finne snødeponi på land


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE