ANNONSE

MISFARGET VANN: - Dette vannet ble tappet i springen etter et rørbrudd i juni, forteller huseier Per Olav Bakken. Til høyre Honar Ahmed Said i VIVA.
ALLE FOTO: ELISABETH ENGEBRETSEN/DRM24

Hundrevis av innbyggere frykter kloakk i drikkevannet

På Gjerdal har huseiere kjempet en årelang kamp mot kommunen som følge av åpen kloakk og vannrør i elendig forfatning.


Elisabeth Engebretsen

 23.08.19, kl. 12:17
 06.09.19, kl. 14:53

Alexander Jansen


ANNONSE
ANNONSE

 

RØYKEN: Kloakken fra en rekke hytter i området er nemlig ikke tilkoblet det kommunale avløpsnettet, og renner rett ut i Drammensfjorden.

Samtidig er det kommunale vannledningsnettet svært slitt, og preget av mange og hyppige lekkasjer. Frykten er derfor at kloakken som renner over vannrørene vil blande seg med drikkevannet.

Ifølge innbyggerne på Gjerdal har de vært plaget av ukentlige lekkasjer, ofte med vannavbrudd i over et døgn, de siste årene. Samtidig er det målt høye e.coli-verdier Gjerdalsbukta.

- Vi har fortsatt en gammel asbestledning fra 60-tallet som røk 5-6 ganger i fjor. Vi har rett og slett ikke stabil vanntilførsel, sier huseier Syver Anton Oliver til DRM24. 

250 husstander

Slik har det vært siden Oliver flyttet til Gjerdal for ti år siden. Og sakte men sikkert har temperaturen mellom innbyggerne og VIVA bygget seg opp, i mangel på løsninger.

Totalt skal det dreie seg om rundt 250 husstander, som VIVA IKS nå har utredet vann- og avløpsledningsnettet til som følge av «desentraliserte avløpsanlegg med dårlig oppfølging og vedlikehold». 

VIVA erkjenner at situasjonen fører til forurensutslipp, men huseierne etterlyser at noe skjer, og mener kommunen fraskriver seg ansvaret for uforsvarlig håndtering av kloakken.

- Da jeg flyttet hit sendte hyttenaboen kloakken rett inn i hagen min uten at Viva gjorde noe med situasjonen, forteller Magnus Andreassen, som jobber som rørlegger. 

img6660.jpgLEKKASJER: - I dette områder er det tre private vannledninger som lekker, forteller huseier på Gjerdal, Magnus Andreassen.

Oppvaskmøte

Forrige uke var det duket for oppvaskmøte i lokalene til velforeningen på Grimsrud og Gjerdal. Tilstede fra VIVA for å svare på spørsmål var avdelingsleder for vann og avløp, Honar Ahmed Said. 

Ifølge Said har det skjedd forbedringer på ledningsnettet, og han hevder det skal ikke være fare for bakterier i drikkevannet. Den påstanden kjøper ikke huseierne uten videre.

- Når du garanterer at det er hundre prosent sikkert at det ikke kommer noe møkk inn i vannrøret koker det inni meg. Hvordan kan du garantere at det som skjedde på Askøy med tarmbakteriene ikke vil skje her, vil rørlegger Andreassen vite.

Han henviser til en rekke spredegrøfter i området, og frykter tilbakeslag fra de mange vannlekkasjene. VIVA erkjenner at de også er bekymret, men at de overvåker situasjonen nøye.

- Vi har et høyt trykk i rørene som vil forhindre det. Samtidig tar vi grundige vannprøver hver uke fra høydebassenget på Gjerdal og på ledningsnettet. I prøveplanene følger vi med svært grundig, og har ikke funnet noe avvik de siste årene, sier Said.

IMG_6643.jpgOPPHETET: Det ble et noe opphetet møte da Honar Ahmed Said, prosjektleder i Viva IKS, møtte innbyggerne i Gjerdal for å diskutere det kommunale vann- og avløpsnettet. Fra venstre: Syver Anton Oliver og Magnus Andreassen.

Truer med anmeldelse

Andreassen mener det er et spørsmål om ikke innbyggerne bør gå til anmeldelse av kommunen for forurensing av drikkevannet og Drammensfjorden.

- To tredjedeler av boenhetene her er hytter, som ikke har tilfredstillende avløpshåndtering. Da renner kloakken ut i Drammenfjorden. 
Når vi da har lekkasjer på vannledningene som ligger nederst er det ganske åpenbart at muligheten for at innbyggerne får dritten rett i røret absolutt er til stede, sier han.

- Det kan ikke være sånn at kommunen og VIVA bare utreder gang på gang, som de har gjort i mer enn ti år. Beboere og hytteeiere finner seg ikke lenger i at ikke gjøres noe drastisk, legger han til. 

Avdelingslederen i Viva forklarer at det blir gjennomført klorering etter lekkasjer, og deretter varsles beboerne om når det er trygt å drikke vannet. De sender dessuten fortløpende pålegg om utbedringer av private stikkledninger.

- Vi sender varsel med pålegg, men det kan ta tid ettersom vi har klare retningslinjer på hvor lang tid det må ta fra vi varsler til vi sender pålegg. Det er kun ved akutt miljøforunsing vi kan gå inn for å gjøre drastiske tiltak, sier Said.

GJERDAL.jpgLANG TID: - Jeg er frustrert over at utbyggingen tar så lang tid, sier innbygger på Gjerdal, Magnus Andreassen, til VIVA's representant.

Kommunal utbygging i det blå

Flere boenheter ville koble seg på et privat minirenseanlegg, og ta kostnaden med det, men fikk ikke lov i påvente av en kommunal løsning. Denne er det imidlertid uklart om kommer - og isåfall når.

Dersom utredredningen viser at VIVA vil gå videre med et såkalt forprosjekt, forventes det at en utbygging av nytt vann- og avløpsnett kan starte i 2021. Isåfall vil det trolig stå ferdig i 2022-2023. Utbyggingen er anslått å koste 50-60 millioner.

- Kommunen har prioritert utbygginger på større steder som Spikkestad, Slemmestad, Røyken sentrum og Åros. Den største utfordringen i området knyttet til private anlegg er mye fjell. Derfor tar det lenger tid, forteller Said.

Til syvende og sist havner saken på bordet hos politikerne. Kommunesammenslåingen til nye Asker kommune får innbyggerne på Gjerdal til å frykte at prosjektet blir nedprioritert.
- Jeg har sagt til utvalget i nye Asker og nye Lier at de skal ta hensyn til utarbeidede saneringsplaner. Man må gjøre en grundig helhetlig utredning for å skape et bærekraftig ledningsnett som kan vare i hundre år frem i tid, sier Said.

LES OGSÅ: Får ikke rent vann fra kommunen - har levd et år på flaskevann


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE