ANNONSE

Nei til Konnerudnedføring, ja til Svelvikvei med bompenger

Høyre skroter begrepene «ring» og «pakke», og vil istedet jobbe for å få lokale enkeltprosjekter inn i nasjonal transportplan.


Alexander Jansen

 12.06.19, kl. 12:15
 25.06.19, kl. 08:54


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det var kort oppsummert Høyres nye samferdselsfilosofi for drammensregionen, da lokalpartiet presenterte sin alternative løsning til Buskerudbypakke 2 på Holmennokken tirsdag.

En slankeoperert løsning hvor staten skal ta mer av kostnadene, ble her bekreftet: 

Krav om statlig fullfinansiering av ny Holmenbru inkludert gang/sykkelbro mellom Holmennokken og Strømsø, samt dobbeltløp i Strømsåstunnelen. Konnerudnedføringen (tilfartsvei vest del2) skrinlegges, og ny Svelvikvei skal bompengefinansieres som enkeltprosjekt.

- I tillegg ønsker vi å opprettholde dagens kollektivtilbud, og etablere nye gang og sykkelveier for 30 millioner kroner hvert år over 15 år, fortalte trioen Fredrik Haaning, Johan Baumann og Unge Høyre-leder Victoria Cavallini Fevik til pressen.


De til sammen 450 millionene vil Høyre hente fra utbytte av kommunens eierpost i Glitre Energi, som blir utvidet under opprettelsen av Viken fylkeskommune. Gang- og sykkelveiene skal bygges i tråd med eksisterende plan for sammenhengende gang- og sykkelveinett i kommunen.

Forslaget til avtale om adkomstvei og infrastruktur til nytt sykehus på Brakerøya vil Høyre forhandle på nytt, men påpeker at kommunen under Høyre vil være villig til å dekke deler av investeringen.

- Belønningsmidlene beholdes

Den totale kostnadsrammen for tiltakene kan ikke fastslås i dag, men at det er snakk om en vesentlig reduksjon fra de 14,4 milliardene i Buskerudbypakke 2, er det ingen tvil om.

I motsetning til Buskerudbypakka hvor bilistene skulle ta regninga for alt fra kollektivtransport til sykkelveier, går Høyre nå for en mer øremerket finansiering av de ulike enkeltprosjektene. 

Kollektivtransporten skal blant annet finansieres av belønningsmidlene, som partiet forventer at opprettholdes. 

- Buskerudbyen sender nå ny søknad til departementet for to nye år frem til neste Nasjonale Transportplan. Belønningsmidlene for 2020 er planlagt at kun skal benyttes til kollektivtiltak i Drammen, Lier og Øvre Eiker, sier Haaning.

Slik skal kollektivtilbudet ikke reduseres, men styrkes fra 1. januar 2020. I det ligger det også flere elektriske busser, lover Høyre - partiet ønsker at all kollektivtransport i drammensregionen skal være utslippsfri i «god tid før 2030». Partiet foreslår også å etablere «innfartsparkeringshus» ved togstasjonene i Lier, Brakerøya, Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund.


Tilfartsvei vest del 1 prioriteres

Høyres program innebærer at tilfartsvei vest del 1, koblingen mellom Øvre Sund og Sundland, fullføres som planlagt i tråd med Bane Nors planer for området. Her er det allerede øremerket en sum statlige midler, og prosjektet henger sammen med både ny Vestfoldbane, boligutbygging på Sundland og en fremtidig tilkobling til E134 Strømsåstunnelen og eventuell Konnerudnedføring.

Haaning og kompani ser for seg å koble Konnerudgata på den nye tilfartsveien til sentrum i området ved dagens kryss med Professor Smiths Allé - og forvandle dagens nedre del av Konnerudgata til en ren kollektivtrasé/miljøgate.

Og dermed redusere belastningen på den køutsatte strekningen gjennom Nybyen.

- Dette er noe vi sparer 2,2 milliarder på. Tilfartsvei vest del 2 og 3 er dessuten avhengig av nytt løp i Strømsåstunnelen. Vi tror derfor at man må se på andre løsninger, sier Haaning til DRM24.


Vil utrede Konnerud-E18-forbindelse

Samtidig utelukker ikke Høyre at en ny Konnerudvei kan bli realisert en gang i fremtiden. De ønsker at det gjennomføres en ny utredning om muligheten for å bygge en adkomstvei fra Konnerud til E18, i tillegg til tilfartsvei vest del 2 og 3 (den såkalte Konnerudnedføringen).

- Dette ligger foreløpig på tenkestadiet, og er ikke en realitet foreløpig. Første prioritet er å få løst tilfartsvei vest del 1, sier Baumann.

I tråd med eksisterende avtale vil også Baker Thoens Allé på Gulskogen utvides.

Bompenger på Svelvikveien

Høyre har foreløpig ikke tatt standpunkt i forhold til andre typer brukerfinansiering enn bompenger i Drammen, da dette ifølge lokalpartiet ikke er en lokal sak, men avgjøres av stortingsflertallet på sikt.

Men prosjektet ny Svelvikvei ønsker Høyre å få bygget så raskt som overhodet mulig, og her kommer man ikke utenom bompenger, mener partiet.

- Kan det bli aktuelt å bompengefinansiere flere lokaler prosjekter enn Svelvikveien?

- Ikke på det nåværende tidspunkt, sier partiveteran Baumann til DRM24.

MDG-Sørensen: - Intet nytt under solen

Leder av Miljøpartiet De Grønne i Drammen, Ståle Sørensen, hadde også tatt turen til pressekonferansen for å få med seg Høyres nye samferdselsskisse. Selv om han mente det mest var et stunt for at Høyre nå skulle fremstå som samlet inn i valgkampen.


- Her var det lite nytt under solen. Det er ingen ny finansiering eller nye penger. Staten eller fylket har fortsatt ikke sagt at de garanterer disse prosjektene, sier Sørensen til DRM24.

Men han var ikke utelukkende negativ.

- Jeg gratulerer disse 30 millionene til sykkelveier som et konkret tiltak. Jeg gleder meg også over at de nå skroter tilfartsvei vest del 2, sier Sørensen.

Han er også skeptisk til bompengefinansiering av ny Svelvikvei. 

- Det har Buskerudbysekretariatet vist at det ikke er trafikkgrunnlag for, da må man isåfall sette opp bommer på Rundtom så alle på Åskollen også må betale, sier Sørensen.LES OGSÅ: Drammen Høyre presenterer skisse til samferdselsløsninger


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE