ANNONSE

SNART BYGGESTART: I januar starter arbeidet med å lage ny firefelts adkomstvei under jernbanen til det nye sykehuset
FOTO: NILS J. MAUDAL

Her skal 1.400 tonn jernbaneundergang rulles på plass

Natt til søndag 20. juni neste år slår Bane NOR av kjørestrømmen ved Brakerøya. Seks uker stopp i togtrafikken brukes til å manøvrer på plass en 1.400 tonn prefabrikkert jernbaneundergang, en ny adkomstvei til ny helsebydel.


Nils J. Maudal

 11.12.20, kl. 07:08
 29.12.20, kl. 20:56


ANNONSE
ANNONSE

 

BRAKERØYA: Nytt sykehus på Brakerøya er hovedelementet i en ny bydel i Drammen med fokus på helserelaterte virksomheter. Naboer til sykehuset blir blant annet ny legevakt og utdanningsinstitusjoner innen helsesektoren. 

En effektiv adkomst er nøkkelen til en velfungerende bydel. Jernbanens dobbeltspor på Brakerøya betyr i praksis en barriere mellom helsebydelen og Drammen by. En ny firefelts jernbaneundergang i en kulvert bryter den barrieren, og i august neste år skal undergangen være på plass.

LES OGSÅ: Vedtatt: Veien klar for ny helsebydel på Brakerøya

1.400 – eller 2.100 tonn?

Helse Sør-Øst RHF har gitt AF Gruppen (AFG) jobben med å lage kulvert og jernbaneundergang, og denne uken undertegnet de kontrakten som har en verdi på 139 millioner kroner. 

DDRM24KontraktsigneringNySykehusvei.jpgAvdelinsgdirektør Bjørn Lyngvær i entrepenørselskapet AF (t.v.) og prosjektsjef Arnstein Hodne i Sykehusbygg undertegnet denne uken kontrakten for ny adkomstvei og gang-og Sykkelvei.

Den firefelts undergangen skal prefabrikkeres på den tidligere Montertomten/Tomtegaten 64. Rammen for jobben er en 200 meter lang kulvert for firefelts adkomstvei med jernbaneundergang, samt gang- og sykkelvei over veien nord for jernbanen. 

DRM24NySykehusveiGanbro.jpgSlanke og buede linjer over ny sykehusadkomst og ny gang-og sykkelvei.

Oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF ved Prosjekt nytt sykehus i Drammen og entrepenøren AF, vurderer nå to løsninger for den prefabrikkerte undergangen. En løsning er jernbanebro og sidevegger/midtskillevegg i en enhet som vil veie ca. 1400 tonn. 

Et annet alternativ er å bygge denne konstruksjonen på en bunnplate, noe som vil spare tid. Konstruksjonen som skal manøvreres på plass vil i så fall veie ca. 2100 tonn. 
AF har et samarbeid med firmaet Sarens som er spesialister på transport av tunge enheter og som sannsynligvis vil utføre den jobben.

LES OGSÅ:Her bygges rundkjøring til nytt sykehus

Start i januar

Rundkjøringen som markerer starten på den nye Sykehusveien ble fullført nå i høst. Allerede tidlig i januar 2021 vil AFs medarbeidere og maskiner være synlig på Montertomten, og forberede arbeidene. Samtidig med at undergangen støpes vil det foregå omlegging av kabler og annen infrastruktur. 

Spunting på begge sider av jernbanen vil trolig foregå i mars. Etter hvert som kulverten graves ut vil veien bli bygget og det lages et ekstra solid underlag for å tåle transporten av den tunge jernbaneundergangen.

DRM24NySykehusveiOversikt.jpgDet nye veisystemet på Brakerøya sett i fugleperspektiv.

Sommerstengt jernbane

Natt til søndag 20. juni neste år vil Bane NOR koble av kjørestrømmen. Ganske umiddelbart kuttes skinnegangen, skinner og sviller kjøres vekk og gravemaskiner rykker inn for å fjerne masser og bygge fundament. Tirsdag 3. august er deadline for plassering av undergangen. Da skal togene igjen rulle på Drammensbanen.

En del av entreprisen er å bygge bro for ny gang- og sykkelvei over Sykehusveien nord for jernbanen. Det arbeidet vil følge etter hvert, og den forbindelsen vil være klar i 2022. Når hele prosjektet med ny jernbaneundergang er fullført vil Montertomten frigjøres. Da vil det også trolig være avklart hvordan tomteeier Mikkelsen Eiendom får bygge og utnyttet Tomtegaten 64.

LES OGSÅ: Først sykehusvei – så signalbygg

DRM24SykehusTomtegt64.jpgGang- og sykkelvei forbi ny bebyggelse på Tomtegaten 64 slik en arkitekt ser det for seg.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE