ANNONSE

ILLUSTRASJON: RFD

Her kan det komme omlastingsstasjon for husholdningsavfall

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har søkt Fylkesmannen om å få bygge en omlastingsstasjon for husholdningsavfall inne i Eiker Næringspark. Nå må saken sendes ut på høring.


Roy Hansen

 04.02.19, kl. 17:13
 15.02.19, kl. 17:24


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av omlastingsstasjon for husholdningsavfall på Eiker Næringspark, i Øvre Eiker. Det skriver Eikernytt.no.

Den omsøkte omlastingsstasjonen vil inngå i RfDs innsamlingssystem for kildesortert husholdningsavfall i Drammensregionen, og vil erstatte dagens omlastingsstasjoner på Mile i Nedre Eiker og på Enger i Modum. 

Omlastingen av avfallet, skal foregå inne i en lager- og logistikkhall, som ennå ikke er bygget. RfD søker om omlasting av avfall fra renovasjonsbiler til større kjøretøy for transport til gjenvinning eller avfallsbehandlingsanlegg. 

RfD planlegger mottak av inntil 68.000 tonn av fall per år på omlastingsstasjonen; fordelt på følgende fraksjoner og mengder: 

Papir: 13.000 tonn pr år.
Glass- og metallemballasje: 5.000 tonn pr år.
Plastemballasje: 4.000 tonn pr år.
Matavfall: 16.000 tonn pr år.
Restavfall: 30 000 tonn pr år.

02.4 - RFD - INNAFOR - Pexiglass og PipenOMLASTNINGSSTASJON: Denne stasjonen kan avlaste Mile og Enger. (ILLUSTRASJON RFD)

I tillegg søker RfD om å kunne mellomlagre inntil 800 tonn avfall til enhver tid på anlegget, med mellomlagringstid på tre dager. I forbindelse med helligdager i jul og påske søker RfD om å få mellomlagre avfallet ytterligere to dager. 

Omlastingsstasjonens åpningstid planlegges å være fra kl.07.00 til 19.00. Området er regulert til lager/ industri. Det er både industri og bolighus som er naboer til det planlagte anlegget, heter det i meldingen fra Fylkesmannen.

Miljøbelastninger fra anlegget er kartlagt, slik som lukt, støy og trafikk. Asplan Viak har gjennomført trafikkanalyse samt støyvurdering, mens Purenviro har gjennomført luktrisikovurderinger og spredningeberegninger (for lukt) fra omlastingsstasjonen.

Frist for å komme med merknader eller innsigelser til planen er 8. mars 2019.

LES OGSÅ: Første del av Eiker næringspark er fullbooket


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE