ANNONSE

BOMRING: Her kan bommene havne dersom planene blir realisert
ILLUSTRASJON: BUSKERUDBYEN

Her kan bomringen havne

- Ingen skal slippe unna bomringen i «Buskerudbypakke 2». Det er heller ingen garanti for at den blir fjernet etter at prosjektet er nedbetalt etter 15 år.


Vegard M. Aas

 02.11.15, kl. 19:52
 07.11.15, kl. 17:18


ANNONSE
ANNONSE

 

NEDRE BUSKERUD: Over en periode på 15 år er det forventet at en bomløsning vil gi inntekter et sted mellom 8-12 milliarder kroner, avhengig av hva slags bomsystem og takstnivå som innføres.

Den største delen av regningen er det med andre ord bilistene som må ta.

- Ingen skal slippe unna bomringen, sa Osmund Kaldheim, og lovet «et system som er rettferdig men som ikke er for dyrt å drifte» da han møtte pressen i rådhuset i Drammen mandag formiddag.

Han kunne ikke garantere at bomringen ble fjernet etter 15 år.

- Det blir opp til de som styrer om 15 år om hvordan veien blir videre, men tiltakene vi lager nå skal finansieres på 15 år, sa han.

Ikke fastsatt takster

Dersom alt går etter planen vil bommene være i drift fra 2018, og kommunegrensen vil være utgangspunkt for plassering av de automatiske bomstasjonene.

Taksten på bompasseringer er enda ikke fastsatt, men man har lagt til grunn en personbiltakst på 15, 20 og 25 kroner i toveis bomsystemer og 30 kroner ved enveis bomsystemer.

Man har også lagt til grunn at tunge kjøretøy kan risikere å betale 2-3 ganger så mye.

Her er bommene tiltenkt


BOMRING: Her kan bommene havne (illustrasjon: Buskerudbypakke 2)

• Kommunegrensen Drammen-Lier (ikke på E18, men på alle ramper til E18)
• Kommunegrensen Lier-Asker (ikke på E18, men på alle ramper til E18)
• Mellom Drammen og Svelvik (et sted mellom Rundtom og Svelvik grense) og på ny Svelvikvei når den ferdigstilles.
• Mellom Drammen og Sande (ikke på E18, men på alle ramper til E18)
• Mellom Drammen og Konnerud
• Kommunegrensen Drammen - Nedre Eiker
• Kommunegrensen Nedre Eiker - Øvre Eiker

«Timesregel» og månedstakst

En stor andel av bilistene må regne med å passere minst ett bompunkt på sin reise, og mange vil trolig måtte passere flere. Derfor vil man innføre en «timesregel» som betyr at ingen betaler mer enn et bompunkt pr. time.

Samtidig legges det opp til en månedstakst som betyr at det settes en maksimalgrense for hvor mye som skal betales i bompenger per måned.

Etter at månedstaket er nådd passerer man gratis ved samtlige punkter resten av måneden, noe som vil ha særlig stor betydning for blant annet næringstrafikken.

Det er ikke lagt opp til en rushtidsavgift, men én takst pr passering uansett tid på døgnet.

 

FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE