ANNONSE

STØRST, MEN IKKE STOR NOK: Drammen Havn har et prekært behov for utvidelse.
FOTO: DRAMMEN HAVN

Kapasiteten sprengt: - Må ha fortgang i utvidelse av havn og Holmenbru

Bilimporten er på høygir for tiden, noe som har resultert i plassproblemer ved landets største bilhavn.


Redaksjonen

 06.04.21, kl. 17:16
 17.04.21, kl. 21:36


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det siste halvåret har det kommet inn nærmere 70.000 nye biler, noe som er ny rekord ved havna.

En av årsakene er trolig at elbil-etterspørselen har tatt seg kraftig opp igjen etter et fall på nyåret, og havna har nå blitt tvunget til å «ommøblere» for å få plass til alle bilene - derav over halvparten er elbiler, opplyser Drammen Havn i en pressemelding.

Havna i Drammen tar imot nærmere 70 prosent av alle biler som kommer til landet. Selv i kriseåret 2020 var det stor nybil-aktivitet med hele 98.882 lossede biler, og i disse dager er det skikkelig «bil-bonanza» i elvebyen der gamle import-rekorder står for fall.

LES OGSÅ: Tunnelstein blir havn og Fjordby

Gir plassproblemer

– Ja, i løpet av de tre siste månedene i 2020 var det over 37.000 nye biler som kom inn til Drammen havn, og bare nå i mars ser det ut til at det blir mellom 12.000 nye biler. Samlet sett vil vi da nærme oss 70.000 nye biler på et halvt år, noe som er «all time high», sier havnedirektør Einar Olsen.


Bakdelen med den voldsomme økningen er at bilene nå hoper seg opp, og fører til plassmangel. Behovet for å få fortgang i utvidelsesplanene og byggingen av ny Holmenbru, er nå prekært, påpeker Olsen.

– Ja, nå er vi tvunget til å stable bilene så tett som mulig samt plassere et stort antall biler på områder som vi strengt tatt trenger til annen drift. I tillegg så må vi leie plass på arealer utenfor havna.

– Dette bekrefter jo bare at det er et prekært behov for mer arealer på Drammen havn og at det haster med å få satt i gang med utvidelsene nå som ny reguleringsplan er godkjent, sier havnedirektøren.

De nye planene sikrer videre utvikling av 90.000 kvadratmeter nye havneområder. 
Det dreier seg om nye kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, administrasjonsbygg og ikke minst økt jernbanekapasitet på Holmen.

BILDE 5 Bil-bonanza Drammen havn. pg.jpgTETT I TETT: Det er litt av et puslespill å få utnyttet plassen best mulig på Havna om dagen.

Avgjørende med ny Holmenbru

- I tillegg er det uhyre viktig for hele området å få fortgang i arbeidene med en ny Holmenbru. Det er helt avgjørende for en god logistikk inn og ut fra havna på sikt, påpeker havnedirektør Einar Olsen.

Havnedirektøren påpeker også at de ikke kan vente særlig lenger på en avgjørelse fra Jernbanedirektoratet om hvordan havneområdet skal se ut til 2025. Målet er nemlig at også Holmen-planene skal være gjennomført samtidig med resten av jernbaneutbyggingen i Drammensområdet. Havna har doblet arealet til jernbaneformål.

– Vi har i lengre tid lenge jobbet sammen med Bane Nor om bygging av ny terminal for gods på jernbane til og fra Drammen havn, og for å få gods over på bane, slik at terminalen og godstrafikken i Nybyen kan flyttes til Holmen, sier havnedirektør Olsen.

BILDE 2 Havnedirektør Einar Olsen.jpg

Enda mer gods på bane

Både Drammen havn og industrigiganten Yara, som frakter miljøvennlig AdBlue via sjø og bane på Drammen havn, har da også nylig gått ut og etterlyste snarlig svar fra Jernbanedirektoratet om når de vil begynne arbeidet med å legge til rette for økt godstransport på bane fra havna, noe som vil ha stor innvirkning på arealbruken på Holmen.

– Vi jobber helt tiden med å styrke vår posisjon som et miljøvennlig godsknutepunkt og minske havnas miljøavtrykk, og mye av blant annet biltransporten skjer derfor allerede med tog. Og nå ønsker vi å legges til rette for å sende enda mer containere og semitrailere på bane, sier Olsen.

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, er da også veldig glad for at en stor andel av el-bilene fraktes videre på bane.

– Vi er jo en miljøorganisasjon og ønsker å kutte mest mulig utslipp. Det å benytte sjø og bane til å frakte både elbiler og annet gods på er noe vi støtter fullt ut, sier Bu.

LES OGSÅ: Forsvarer utbyggingen av «monster»-havn på Holmen

40 nye elbil-modeller

Ifølge Bu ser det ikke ut til at elbil-trykket minsker med det første. Ifølge Elbilforeningen vil det i 2021 lanseres 40 nye elbil-modeller, noe som for første gang er mer enn hva det samlet sett blir lansert av nye modeller av bensin- diesel- og hybridbiler.

– Det ser ut til at elbil-salget er i ferd med å ta seg kraftig opp igjen i mars, og det er nok noe av det man merker effekten av akkurat nå på Drammen havn, sier Christina Bu som regner med at denne utviklingen bare vil forsterke seg.

Det synes hun er gode nyheter.

– Vi har jo fortsatt langt igjen til Stortingets 2025-mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, sier elbil-generalen.

LES OGSÅ: Yara på skinner via havna - sparer tusenvis av trailer-turer


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE