ANNONSE

PÅ VIPPEN: Trekkvogna heller nesten 45 grader etter avsporingen.
ALLE FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

450 meter langt godstog sporet av i Drammen

Deler av et togsett sporet av på godsterminalen i Drammen i natt. Avsporingen fikk store konsekvenser for togtrafikken.


Alexander Jansen

 23.08.16, kl. 04:34
 29.08.16, kl. 15:18

Joakim Fjeldli


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Avsporingen inntraff i 03.45-tiden natt til tirsdag på godsterminalen i Drammen mellom Kreftingsgate og Nybyen, og sperret ifølge politiet for togoppstillingsplassen ved stasjonsområdet. 

- Lokomotivet og den første vognen sporet av. En fører av lokomotivet er involvert, men ikke skadet, opplyste politiet kort tid etter. 

Togsettet er ifølge politiet totalt 450 meter langt, og lokomotivet står «på vippen» med risiko for tippe over.

Kjørte trolig på sporsperre

Ifølge politiet er det noe uklart hva som har forårsaket avsporingen, men det er grunn til å tro at det har å gjøre med forhold rundt lysregulering eller sporveksler å gjøre. 

- Avsporingen skjedde i lav fart da togsettet var på vei fra Sundland mot Drammen stasjon. Om det er en menneskelig eller mekanisk feil er vi foreløpig usikre på, opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød ved politiet i Søndre Buskerud til DRM24.

Etter hva DRM24 erfarer har imidlertid lokføreren trolig kjørt mot stopp-signal på stedet, hvilket aktiverer en sporsperre som igjen forårsaker avsporing. 

Hindret togtrafikken

Ifølge politiet og jernbaneverket fikk avsporingen store konsekvenser for togtrafikken, da avsporingen sperret for andre tog fra Sundland samt hele togoppstillingsplassen for lokaltog - og det vil ta lang tid å rydde opp.

- Togleder har gitt tilbakemelding om at avsporingen for konsekvenser for lokaltog i form av innstillinger, forsinkelser og redusert kapasitet, opplyste politiet videre.

I 07.15-tiden opplyser imidlertid Jernbaneverket at togtrafikken vil gå som normalt etter at man har fått alle togene i drift og åpnet det sperrede sporet forbi Drammen stasjon.Blokkerte lokaltog

I 05.00-tiden hadde jernbaneverket mannskaper på plass i området for å inspisere ulykkesstedet, og fjerne deler av togsettet som ikke hadde sporet av jernbaneskinnene.

Etter hvert ble det klart at togene på togoppstillingsplassen fikk kjørt ut via andre spor, og allikevel satt i trafikk. Dermed skal de fleste togavgangene gå som normalt etter klokken 07.15, men ifølge Jernbaneverket er det fortsatt noe forsinkelser på Vestfoldbanen.

DRM24.no kommer tilbake med mer

KOBLET FRA: Bergingsmannskaper hadde i 05.30-tiden fått koblet fra delen av togsettet som fortsatt stod på skinnene og trukket dette vekk fra ulykkesstedet.


FIKK IKKE KJØRE: Lokaltogene på Sundland stod innesperret på togoppstillingsplassen, som er en av landets største.


KJØRTE PÅ SPORSPERRE: Lokomotivet sporet av etter å ha truffet en sporsperre som skal hindre kjøring mot stopp-signal.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE