ANNONSE

ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Gjenåpner kunstisbanene etter massiv kritikk

Kommunen gjør helomvendig etter omdiskutert vedtak.


Alexander Jansen

 09.01.21, kl. 11:05
 18.01.21, kl. 11:33


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Ikke før kommunen bestemte seg for å stenge kustisbanene i byen for publikum begrunnet med smittevern, tok kommunen en ny vurdering. Vedtaket høstet massiv kritikk på sosiale medier.

Fra og med fredag ble alle kommunale kunstisanlegg gjenåpnet, opplyser kommunen.

- Smittevernrådet i Drammen kommune har vurdert situasjonen rundt uorganisert aktivitet ved de kommunale idrettsarenaene og mener anleggene kan tas i bruk så lenge de ordinære smittevernreglene følges. For å bidra til at smittevernregler overholdes, og sikre en forsvarlig bruk, vil det bli satt inn eksternt vakthold som vil ambulere på anleggene.

Drammen kommune oppfordrer publikum til å vise spesielt hensyn til smittevernregler i sin bruk av de kommunale kunstisanleggene. Alle oppfordres til å ta hensyn både til seg selv og andre og påse at det holdes minst én meter avstand under utendørsaktiviteten.

Organisert trening gis samme adgang som tidligere ved at arrangøren sørger for at smittevernregler følges.

LES OGSÅ: Stenger alle kunstis-banene for publikum


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE