ANNONSE

FJORDBYKAMERATENE: Stolt eiertrio med tro på Fjordbyen samlet ved utfyllingsprosjektet i Gilhusbukta. Fra venstre direktør Asgeir Solheim i Fabritius, ordfører Gunn Cecilie Ringdal og Bane NOR Eiendoms Jon-Erik Lunøe.
FOTO: NILS J. MAUDAL

Gjelsten tilbake som medspiller i Fjordbyen

Bjørn Rune Gjelsten, fødselshjelper for Fjordbyen, er tilbake som medspiller for oppveksten gjennom Fabritius som kjøper 22,5 prosent andel i EIDOS.


Nils J. Maudal

 28.08.20, kl. 13:07
 11.09.20, kl. 22:23


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Det ble klart i en pressekonferanse i Lier fredag formiddag, dagen etter en lukket orientering for politikerne om prosessen.

Fabritius er et eiendomsselskap som har spesialisert seg på utvikling av eiendom og utleie. Det er 100 prosent eiet av Gjelsten Holdning AS der Bjørn Rune Gjelsten er eier og styreleder. 

Og virksomheten er solid og god butikk: 2019-tallene viser et driftsresultat på 544 millioner kroner og kr 448 millioner i resultat før skatt.

- Det er gledelig å ønske Fabritius som eier i EIDOS Eiendomsutvikling, sammen med Bane NOR Eiendom og Lier kommune. For Lier har det vært viktig å få med en medaksjonær som har fiansiell kapasitet, kompetanse og et langsiktig perspektiv, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal til DRM24.

FjordbyenAugust2020DRM24.jpgFJORDBYEN: Gjelsten eier allerede en betydelig eiendom som grenser til Gilhusbukta og er medeier i KID som har hovedkvarter i bygget nede til venstre. (FOTO: NILS J. MAUDAL)

Stor på eiendom

Det var Bjørn Rune Gjelsten som for snart 20 år siden spilte inn ideen om Fjordbyen. Men det forholdsvis langsiktige tidsperspektiver for prosjektet og andre faktorer gjorde at han forsvant ut av bildet. Når Gjelsten/Fabritius nå gjennom 20 prosent eierandel i EIDOS får en hånd med på rattet, er ringen sluttet. 

Men om Gjelsten forsvant ut av Fjordbybildet for snart to tiår siden, ble han klart synlig i andre deler av norsk næringsliv. Gjennom sitt Fabritius har han bygget opp en omfattende eiendoms- og forretningsvirksomhet. Også med klare linjer til Lier og Fjordbyen:

  • Gjelsten eier NOAH avfallsdeponi på Langøya. som har levert millioner kubikkmeter stein til utfylling av Gilhusbukta der første del av Fjordbyen er på beddingen.
  • Han eier Gilhusveien 3, naboeiendommen til utfyllingsprosjektet Gilhusbukta Sjøgrunn, en eiendommen med stort utviklingspotensiale.
  • I Gilhusveien ut mot Lierstranda ligger også KID-hovedkvarter, interiørspesialisten der Gjelsten eier 25 prosent av aksjene.
  • Litt lenger nord på Lier-kartet ligger Rottefellabygget på Kjellstad som også ligger under Gjelstens paraply. Gjelsten har også brukt betydelig summer på støtte til rideanlegget på Linnessvollen som bærer hans navn.

Med økonomiske muskler

Eiendomsselskapet EIDOS som er den største grunneier på Lierstranda, har vært motoren i utviklingen av Fjordbyen. Da Drammen Havn/Drammen kommune solgt sin andel av EIDOS kjøpte Lier kommune den eierposten. Men det var klar tverrpolitisk enighet om at Lier kommunes økte eierandel ikke skulle forbli på kommunale hender. 

Føringene var å finne en stor, erfaren og pålitelig aktør med økonomiske muskler som partner. Det vil være gunstig for en langsiktig utvikling av Fjordbyen. Og harmonere med forretningsideen til den tredje eieren, Bane NOR Eiendom.

Nå er den etterlyste part i eiertrekløveret funnet og de involverte ser fram til å samarbeide om å realisere av landets største byutviklingsprosjekt. 

- Vi er meget godt fornøyd med vårt oppkjøp i EIDOS. Selskapet er godt rustet tiul å spille en stor og viktig rolle i utvikjlingen av Lierstranda. Med dagens eierstruktur er vi trygge på a realiseringen av Fjordbyen, et prosjekt som vil strekke seg over mange år, sier direktør Asgeir Solheim i Fabritius.

teigentomtenedrm24456red.jpgSKRAPHANDEL FORSVINNER: Nå er det også klart at Teigenvirksomhetene vil forlate Lierstranda og gi plass til Fjordbyutvikling. (FOTO: NILS J. MAUDAL)

LES OGSÅ:Teigen vurderer salg og flytting til fordel for Fjordbyen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE