ANNONSE

FOTO: BENEDICTE HAUGAARD / DRM24

Yousuf Gilani: - Fiks parkeringssituasjonen i Tollbugata!

Varaordfører Yousuf Gilani ønsker å fikse de trafikale utfordringene på Strømsø. Nå ber han kommunen, ordføreren og rådmannen om å ta tak i parkeringssituasjonen i Tollbugata.


Benedicte Haugaard

 11.09.18, kl. 10:42
 25.09.18, kl. 21:00


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I fjor inviterte kommunen til parkeringsdebatt, og noen måneder senere ble parkeringsplassene utenfor Rekord bar i Tollbugata fjernet. Det ble satt opp forbudsskilt - et prøveprosjekt som så ut til å fungere bra.

Nå ber varaordfører, Yousuf Gilani, ordføreren og kommunen om å se på mulighetene for å gjøre det samme i området Tollbugata 30. Gilani har selv vært tilstede og observert parkeringskaoset, og mener et parkeringsforbud kunne redde trafikken i området.

- I brevet ber jeg om en redegjørelse for parkeringssituasjonen I Tollbugata 30. Bakgrunnen er meldinger fra innbyggerne i området om at det er mye uryddig parkering langs gatene utenfor Elite mat, som til tider skaper stor misnøye. 

Bilderesultat for drm24+tollbugataTOLLBUGATA: Det er ingen tvil om at det er trangt og kaotisk utenfor Elite mat. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

Farlige situasjoner

Og det er ikke bare innbyggerne i området han kjemper for. Han mener de trafikale utfordringene i nabolaget skaper farlige situasjoner.

- Når du har en vei som er 4,5 meter bred, og bilistene har mulighet for å parkerer på den ene siden av veien, skaper det ofte veldig farlige situasjoner. Jeg tør ikke tenke tanken på en ulykke der utrykningskjøretøy må forbi dette kaoset.

Han beskriver folk som setter fra seg bilene midt i veien, og lar de stå der. Dette mener han er en utfordring som må løses raskt.

- Ny parkeringsstrategi er ute på høring som skal til behandling i bystyret i månedsskiftet november/desember. Jeg tenker det allerede nå er viktig å gjøre en del grep som vil forbedre trafikk situasjonen i området.

PROBLEMATISK: Gilani er bekymret for parkeringssituasjonen på Strømsø. (FOTO: BENEDICTE HAUGAARD / DRM24)

Forespørsel til rådmannen

Ifølge varaordføreren er det også ønskelig å se på mulighetene rundt Rektor Olsens gate. Her ønsker han å innføre boligsone- og beboerparkering. Men først er det Tollbugata som skal til pers.

- Jeg har spurt rådmannen om ordføreren vil se på mulighetene for å fjerne parkeringsplassene utenfor Tollbugata 30, og sette opp et parkering forbud skilt.

Bilderesultat for drm24+tollbugataSPERRET: Kommunen har gått drastisk til verks for å hindre at fortauet blir brukt til parkeringsplass. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

Fikk svar

Det tok ikke mange ukene før Gilani fikk svar fra rådmannen.

- Spørsmålsstiller viser til uryddig parkering og kaos. Dette skyldes bilisters manglende etterlevelse av skiltreguleringen, hvor bilister velger å sette fra seg bilen der det måtte passe fremfor å benytte regulerte plasser i gater, eller den private avgiftsplassen i Tollbugata 26.

Og fremtiden til trafikken i Tollbugata ser lysere ut. Nå tas problemet opp i neste møte for parkeringsstrategi.

- Parkering i Tollbugata, på den strekningen det her pekes på, er tatt opp med kommunen flere ganger både fra beboere og næringsdrivende som har tilknytning til området. Derfor er det også over tid gjennomført flere tiltak og det kan i fremtiden bli gjennomført ytterligere tiltak, skriver rådmannen.

Fornøyd varaordfører

Og varaordføreren er fornøyd med svaret fra rådmannen.

- Det er veldig fint at de har tatt tak i saken, og at det kommer opp i parkeringsstrategi-møtet. Jeg er sikker på at det vil bli foretatt en del grep slik at situasjonen endrer seg til fordel for trafikkbildet i byen, sier Gilani.

LES OGSÅ: Kommunen inviterer til parkeringsdebatt


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE