ANNONSE

ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Full forvirring om bilstatistikk og utslippstall i Drammen

Høyre og ordførerkandidat Fredrik Haaning mener tallene som viser at Drammen har høyest biltetthet i landet er helt feil. Nå tilbakeviser Miljødirektoratet påstanden.


Alexander Jansen

 10.05.19, kl. 06:14
 23.05.19, kl. 11:33


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det var i et intervju med dt.no forrige uke at Fredrik Haaning (H) gikk hardt ut mot Buskerud Fylkeskommune, som med en statistikk basert på tall fra SSB gikk ut og erklærte Drammen som utslippsversting - den byen i Norge med flest biler og mest utslipp per innbygger.

Men Høyre mente det var ugler i mosen, og pekte på det de mente var en stor feilkilde i tallgrunnlaget: Av totalt 48.740 biler registrert i importbyen Drammen, var over 16.000 leasingbiler ikke hjemmehørende her - men helt andre steder i landet. 

Dette ville isåfall fått statistikken til å se helt annerledes ut, med Drammen som en by noe under snittet for antall biler per innbygger.

– Jeg må si at jeg har vært skeptisk til disse tallene som har vært publisert, og har hatt en mistanke om at det har vært noe galt. Når det er sagt, så er det skandaløst og oppsiktsvekkende at fylkeskommunen og flere politiske partier har brukt dette kynisk i sin kamp for å innføre bompenger, sa Frp's Ulf Erik Knudsen til avisa.

- Vil ikke påvirke

Nå tilbakeviser fylkeskommunen og Miljødepartementet påstanden. Årsaken er at antall registrerte biler bare er en del av beregningsgrunnlaget. Fylkeskommunen mener de 16.000 leasingbilene ikke utgjør noen store feilkilde i klimastatistikken, uttaler informasjonsrådgiver Carsten Øhrn overfor Dagsavisen Fremtiden.

– Vi bruker jo tallene fra SSB, som en offisiell leverandør av tall, men når Miljødirektoratet lager modeller for utregning av klimagassutslipp fra bilbruk legger de svært mange andre parametere til grunn enn antall biler registrert i Drammen.

Han får støtte fra Anne Zimmer Jacobsen, som er seniorrådgiver ved seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser ved Miljødirektoratet. 

Ifølge Zimmer bruker de ikke SSBs tall for kjørelengdestatistikk for å finne antall kjørte kilometer i kommunen, men «regionale transportmodeller».

– Derfor vil leasingbiler ikke påvirke trafikkmengden i utslippsmodellen for veitrafikk i Drammen, som ligger til grunn for utslippsberegningene. Dersom disse bilene er mer moderne enn bilparken for øvrig, vil leasingbilene derimot kunne medføre at utslippsfaktoren, per kjørte kilometer i Drammen, er blitt noe lavere enn den er i virkeligheten, sier Zimmer til avisa.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet foreslår dieselforbud i Drammen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE