ANNONSE

OMDISKUTERT: Denne fotjengerovergangen har satt sinnene i kok.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Slik forklarer ordføreren omstridt, ny fotgjengerovergang

Den såkalte «kryssingen mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og byaksen» forsvares av Tore Opdal Hansen. Isteden kan det hende undergangen forsvinner.


Alexander Jansen

 08.11.18, kl. 09:43
 23.11.18, kl. 09:53


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Støyen rundt det mange mener er en fullstendig bortkastet fotgjengerovergang og potensiell køkork i byens nye, firefelts paradegate har ikke gått upåaktet hen. Også ordføreren har fått med seg engasjementet blant byens innbyggere på sosiale medier. 

- Mange er opptatt av kryssingen for fotgjengere til Marienlystområdet fra Strømsø Torg. Vi må vel kunne si at til nå har mange aktive i kommentarfeltene ikke hatt rett i sin spådom, skriver ordføreren på sin Facebookprofil og egen blogg.

Årsaken til misnøyen er som kjent at det fra før er fotgjengerundergang på begge sider av den nye overgangen, som av mange derfor anses som bortkastet.

LES OGSÅ: Flaskehalsen er historie - fire felt og fri flyt på Strømsø

«Mer helhetlig løsning for kryssing»

Det er Drammen kommune som har vedtatt løsningen slik den nå foreligger. Årsaken er at man skal «fullføre byaksen fra Bragernes til Marienlyst».

- Dette har vært en prioritet for Drammen kommune siden man med dette får en mer helhetlig løsning for kryssing av Bjørnstjerne Bjørnsons gate, skriver ordføreren. 

Den nye overgangen og omdirigering av trafikken til Blichs gate har imidlertid ført til to nye lyskryss på hundre meters avstand på firefeltsveien.


- Farlig undergang

Ordføreren påpeker at det er behov for en kryssing også på gateplan i tillegg til undergangen fordi undergangen av flere årsaker oppleves som farlig.

- Dagens undergang til Marienlystområdet er ansett som for smal for både syklister og fotgjengere, og det oppstår farlige situasjoner der. Dessuten har mange klaget på en følelse av utrygghet i mørket og tør derfor ikke benytte undergangen, skriver Opdal Hansen.

EN ØNSKET LØSNING:- Fra Drammen kommunes side har vi administrativt fremhevet at en kryssing i plan er en god og ønskelig løsning, uttaler ordføreren Tore Opdal Hansen.

- Ikke til hinder for trafikken

At Tamburgata stenges og biltrafikken er lagt til Blichs gate, skaper ifølge ordføreren en god løsning for gående og syklende i Tamburgata. Han mener fotgjengerovergangen ikke påvirker trafikkbildet negativt.

- Kapasiteten for biler i Bjørnstjerne Bjørnsons gate er ivaretatt, og reduseres ikke nevneverdig på grunn av dette krysset, skriver ordføreren.

- Det er valgt å beholde nåværende undergang, i tillegg til kryssing i plan. Undergangen fungerer bra i perioder og styrker det totale tilbudet, samtidig som den har en restlevetid. Vegvesenet har vært opptatt av å teste ut dette, og for dem var det positivt å beholde undergangen. Dette var gjenstand for vurderinger i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen, da man også så på trafikksikkerhet.

LES OGSÅ: Slik blir nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Undergangen kan bli fjernet

Å bygge ny og bredere undergang har av hensyn til kostnader og byform, ikke vært aktuelt, skriver ordføreren, som påpeker at problemstillingen rundt kryssingen av Bjørmstjerne Bjørnsons gate er blitt drøftet og behandlet av bystyret/formannskapet flere ganger.

I forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplanen valgte man å beholde dagens undergang, men den kan leve på lånt tid, ifølge Opdal Hansen. 

- Når man utvikler dagens bensinstasjonstomt, kan det være naturlig å vurdere undergangen på nytt i lys av tomteutnyttelsen, skriver ordføreren. 

Det betyr isåfall at man kan ende opp med en situasjon der den nye fotgjengerovergangen blir eneste løsning for kryssing av gaten på stedet.


TRYKK PÅ VINDUET OVER FOR Å SE VIDEO - VI SENDTE DIREKTE FRA TRAFIKKEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE