ANNONSE

ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Rødgrønt flertall for lokal innstramming av skjenketidene

Med knappest mulig flertall er det vedtatt skjenkestopp 01.00 i Drammen - og en gradvis utvidelse av skjenketidene frem mot jul.


Alexander Jansen

 15.10.20, kl. 18:50
 26.10.20, kl. 15:26


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Torsdagens ekstraordinære kommunestyremøte hadde blitt kalt inn for å stemme over lokale begrensninger i skjenketiden etter nasjonale myndigheters oppheving av denne - tre uker etter at et samlet kommunestyre vedtok å følge nasjonale retningslinjer om skjenketider.

Bakgrunnen var at smittevernrådet i Drammen anbefalte en videreføring av tidlig skjenkestopp - men ingen videreføring av andre nasjonale tiltak.

Rådmannens forslag var på bakgrunn av dette enten lokal skjenkestopp klokken 00.30, altså en videreføring av hva Drammen vedtok før sommeren - eller å følge nasjonale retningslinjer uten lokale restriksjoner.

LES OGSÅ:Hasteinnkaller til ny behandling av ny skjenkestopp

- Suksessiv utvidelse av tidene

Posisjonspartiene med supergruppeleder Simon Nordanger i spissen, åpnet det hele med å fremme et alternativt forslag over bordet om en suksessiv utvidelse av skjenketidene i Drammen, med en ny månedlig politisk vurdering av situasjonen, samt løpende dialog med bransjen.

Forslaget innebærer skjenkestopp klokken 01.00 frem til 10. november, klokken 02.00 fra 10. november til 15. desember, og klokken 03.00 fra 16. desember.

Etter en lang debatt med Høyre, Fremskrittspartiet, Nei til Bomring og deler av MDG på den ene siden, og posisjonspartiene (inkludert Venstre som nå hadde snudd i spørsmålet) Rødt og KrF på den andre siden, ble posisjonens forslag vedtatt med 29 mot 28 stemmer.

«Utelivsambassadør» Herman Ekle Lund som nå sitter som uavhengig representant, stemte forøvrig for posisjonspartienes forslag om en gradvis utvidelse.

Ståle Sørensen hardt ut mot lokal skjenkestopp

Høyre og Frp hadde på forhånd utrykt sin misnøye med en lokal innstramming. Mer overraskende var det for en del i kommunestyret at Ståle Sørensen i MDG gikk imot posisjonspartiene og erklærte sin fulle støtte til Ulf Erik Knudsen og Frp. 

- Man må iverksette tiltak utifra realitetene, og det er helt feil å iverksette tiltak nå utifra den smittesituasjonen man har i Drammen nå. Vi er overhodet ikke den byen i dette landet som ligger høyt i forhold til smitte, og jeg er bekymret for befolkningens respekt for tiltak man innfører hvis man skyter spurv med kanon hele tiden, sa Sørensen (bildet). 

_MG_0530_2.jpg
MDG-profilen mener det er feil strategi å bruke så kraftige tiltak som et føre var-prinsipp.

- Å ikke stenge ned er i tråd med føringene fra nasjonale smittevernmyndigheter. Vi bør heller ta opp saken på nytt i et ordinært kommunestyremøte dersom situasjonen blir langt mer alvorlig enn i dag, sa Sørensen, som frykter for konsekvenser i form av permitteringer og konkurser med forlengde restriksjoner.

- Dette er en dugnad som kan vare over flere år, og det er helt urimelig at bransjen skal bære en så stor byrde på vegne av felleskapet, sa Sørensen.

- Et problem som ikke eksisterer

Frp og Ulf Erik Knudsen manet til å iverksette tiltak utifra realitetene, og viste til at det ikke er sporet smitte til utelivsbransjen i Drammen etter sommeren.

- Jeg er opptatt av hvor i samfunnet smitten er. Dette løser et problem som ikke eksisterer, og blir et slag i lufta, sa Knudsen, som også etterlyste bedre statistikk fra kommunen på hvor i drammenssamfunnet smitten faktisk er.

Han stilte seg mer skeptisk til hvorfor ikke kommunen er mer opptatt av for eksempel strengere regler for munnbindbruk på kollektivtransport.

- Jeg ser smekkfulle skolebusser uten munnbind. Utelivsbransjen har vært ansvaret bevisst og vært ekstremt flinke på smittevern, poengterte Knudsen.

Han fikk uforbeholden støtte fra Nei til Bomring. 

- Vi undervurderer utelivsbransjen. De har gjort en fantastisk jobb, og om man trenger en gradvis gjenåpning, er det noe de sørger for selv, sa Catharina Chruchow, overrasket over å ha fått Ståle Sørensen med «på laget».

- Dumt å åpne opp midt i julebordsesongen

Høyres gruppeleder Kristin Surlien mente det ville være ulogisk å åpne opp for lenger åpningstider midt i den verste julebordperioden.

- Det måtte være mye bedre å eksperimentere med normale åpningstider nå, enn tett oppunder jul, sa Surlien.

Høyre berømmet også bransjens innsats, og fryktet konsekvensene med en forlengelse av tidlig skjenkestopp. Partiet fremmet derfor forslag om en modifisert variant av rådmannens alternativ to, følge nasjonale retningslinjer - med følgende tillegg:

- At kommuneoverlegen kan stenge et utested ved overtramp eller dersom situasjonen tilsier det.
- At administrasjonen foretar en løpende vurdering av situasjonen
- At man foretar en ny politisk vurdering av situasjonen senere i vinter.

LES OGSÅ: Hasteinnkaller til ny behandling av ny skjenkestopp


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE