ANNONSE

FOR FULLT: Arbeidene med å reparere skadene etter den siste brannen i Oslofjordtunnelen går for fullt.
FOTO: STATENS VEGVESEN

Vegvesenet iverksetter flere tiltak i Oslofjordtunnelen

Tydeligere skilting og merking, hyppigere kontroller og andre tiltak for å hindre biler i å kjøre inn i tunnelen ved brann er noen av tiltakene Statens vegvesen nå vurderer i Oslofjordtunnelen.


Redaksjonen

 20.05.17, kl. 11:09
 31.05.17, kl. 11:48


ANNONSE
ANNONSE

 

HURUM/FOLLO: Statens vegvesen ved Vegdirektoratet og Region øst har hatt flere møter med omkringliggende fylkeskommuner, kommuner og andre berørte interessenter.

- Tiltakene som vi nå iverksetter og vurderer, er et resultat av god dialog og godt samarbeid sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region øst.

Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor, og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt.

For å hindre trafikanter å kjøre inn i tunnelen etter stenging innføres det:

  • Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire»
  • Tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ turn»
  • Bom går raskere ned ved rødt lys

For å oppnå bedre avstand mellom tunge kjøretøy etableres det:

  • Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy
  • «Keep Distance» merking i vegbanen inne i tunnelen

Andre tiltak:

  • Hyppigere tekniske utekontroller av tunge kjøretøy (inkludert mobil varmeskanner) på Måna og Verpen.
  • Tungbilberger i beredskap på Måna i de mest trafikkerte periodene av døgnet som et midlertidig tiltak for å evaluere eventuell effekt i forhold til redusert stengetid.

LES OGSÅ: Setter opp passasjerferge over Oslofjordtunnelen

Vurderer forbud for tunge kjøretøy

Vegvesenet vurderer å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter, og kjøretøy med farlig gods. Forbudet vurderes foreløpig iverksatt på hverdager, i rushtid.

- Forbudet gjelder eventuelt frem til vi har en løsning på plass som identifiserer kjøretøy som kan virke negativt inn på trafikksikkerheten. Dette skaper naturligvis utfordringer for næringsvirksomhet og fremkommelighet. Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nils Audun Karbø.

LES OGSÅ: Oslofjordtunnelen kan bli stengt i lang tid

Vil teste ut varmedeteksjon

I tillegg til de tiltakene som kommer på plass før tunnelen åpner eller ganske umiddelbart etterpå, vil Vegvesenet installere termiske kamera i tunneltaket med automatisk deteksjon av varme objekter.

- Vi vil så raskt som praktisk mulig få på plass et prøveprosjekt der vi tester bruk av termiske kamera med automatisk hendelsesdetektering (AID), for å oppdage kjøretøy med varmegang i bremser eller motor. Målet å oppdage tidligst mulig tunge kjøretøy som kan forårsake brann for å få stengt tunnelen og tømt den for kjøretøy, forteller Karbø.

Med slike kamera kan Vegtrafikksentralens trafikkoperatører gjøre vurderinger og eventuelt stenge tunnelen ved varme over en gitt verdi, og tilkalle brannvesenet.

LES OGSÅ: Oslofjordtunnelen evakuert etter brann i vogntog

Åpner tidligst uke 22

 – Vi har som mål å åpne tunnelen i uke 22, men det gjenstår fortsatt en del arbeider, i tillegg til testing av det tekniske utstyret så vi kan ikke garantere noe sier Karbø.

Skulle man bli ferdig tidligere åpner vi så fort det lar seg gjøre. Mer informasjon om iverksatte og planlagte tiltak vil komme i forkant av åpningen.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE