ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: VESTRE VIKEN HF

Flere smittet på sykehuset - utbruddet har spredd seg til Bærum

Seks nye smittede blant ansatte og pasienter og ytterligere 10 personer i karantene.


Redaksjonen

 10.01.21, kl. 20:57
 18.01.21, kl. 11:33


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Status på smitteutbruddet på ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus er søndag at 16 ansatte og 11 pasienter er smittet. 84 ansatte er i karantene, opplyser Vestre Viken HF i en pressemeldung.

En pasient ble overført fra Drammen sykehus til Bærum sykehus før utbruddet ble kjent og har testet positivt for covid-19. Dette har medført at ni ansatte ved Bærum sykehus er satt i karantene. Disse ansatte testes for koronavirus og testresultatene vil foreligge mandag og tirsdag, opplyser helseforetaket.

Alle pasienter som har blitt skrevet ut fra ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus siden 2. januar er satt i karantene. Dette dreier seg om 60 personer. Drammen sykehus har tatt kontakt per telefon med alle pasientene. Det er også tatt kontakt med kommunen, institusjoner og sykehjem for de pasientene der dette er nødvendig i forhold til tjenestene de mottar.

Det er etablert utbruddsgruppe etter prosedyre og det er tett dialog med FHI som deltar på arbeidsgruppemøter. Smittesporingen fortsetter og omfattende testing gjennomføres.

Får bistand fra andre sykehus

Drammen sykehus har stengt ortopedisk sengepost, men bruker andre sengeposter for å ta imot ø-hjelpspasienter. I tillegg bistår Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus ved behov, opplyser Vestre Viken.

- Dette får konsekvenser for driften på den aktuelle avdelingen. Planlagte ortopediske operasjoner som krever innleggelse blir avlyst i neste uke, reduksjon av ortopedisk dagkirurgi og det blir avlysing av planlagt poliklinikk i neste uke. Pasienter som får utsatt sin time vil bli kontaktet av sykehuset, uttaler helseforaket.

LES OGSÅ: Sykehus-utbruddet vokser - 21 smittet, 83 i karantene


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE